Tarieven

image therapie | Fysiotherapie | fysio Roode Berghem

Wij hanteren de volgende tarieven:

Fysiotherapie € 35

Fysiotherapie aan huis € 51

Manuele Therapie € 47

Manuele Therapie aan huis € 63

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 60
(consult)

Lange zitting bij bepaalde, € 50
gespecificeerde aandoeningen

Screening, intake en onderzoek € 45

Intake, onderzoek na verwijzing € 45

Eenvoudige korte rapporten € 35

Meer gecompliceerde rapportage€ 60

Niet nagekomen afspraak 100%

Te laat afgezegde afspraak (*)100%

Bij 1e aanmaning administratiekosten € 0,00

Bij 2e aanmaning administratiekosten € 3,95
(na 60 dagen)

Bij 3e aanmaning administratiekosten € 6,95
(na 90 dagen)

*Let op: Afspraak afzeggen minimaal 24 uur van tevoren; persoonlijk, telefonisch, per mail of via het antwoordapparaat. Behandelingen die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd brengen wij in rekening.