Kinder Manuele Therapie

Kinder Manuele Therapie is een verbijzondering in de Manuele Therapie. In onze praktijk heeft Sacha zich gespecialiseerd en geschoold tot geregistreerd Kinder Manueel Therapeut, omdat bij het behandelen van kinderen en zeker bij zuigelingen specifieke manueel therapeutische vaardigheden evenals specialistische kennis noodzakelijk is. Kinderen van 0 tot 18 jaar behoren tot de doelgroep. Wanneer is de behandeling van een Kinder Manueeltherapeut zinvol:

Hoog Cervicale Functie Stoornis (voorheen KiSS). Hiermee wordt de baby met een voorkeurshouding of een overstrekkingsneiging bedoeld. Vaak zie je dan een asymmetrische schedel.

Manuele Therapie bij HCFS

Wanneer u is opgevallen dat uw baby erg vaak, of zelfs alleen maar een kant op kijkt of ligt, wordt dit een asymmetrische zuigeling of een baby met een voorkeurshouding genoemd. Uw huisarts, consultatiebureau-arts, kinderfysiotherapeut en manueeltherapeut kunnen u hier meer over vertellen indien u hierover vragen heeft.
Een asymmetrie bij een zuigeling kan ook veroorzaakt worden door een functiestoornis van de bovenste nekgewrichten (HCFS). Heel vaak gaat dit gepaard met onrust van het kind, waardoor zij ontroostbaar kunnen huilen. Dit hoeft dus niet altijd het geval te zijn, beide symptomen (asymmetrie en overmatig huilen) kunnen zich echter ook apart manifesteren.
Het ontroostbaar huilen is een van de meest vervelende en opvallende symptomen. Vervelend voor uw kind, maar ook u als ouders. Omdat een scheve baby zich vaak onopvallend presenteert is het herkennen van een constante, zelfs kleine scheve lighouding al een waarschuwing.
Vaak onstaat door het asymmetrisch liggen een afplatting van de schedel. Meestal wordt dit in de eerste 2 tot 4 weken zichtbaar. Dit wordt schedelasymmetrie of plagiocephalie genoemd. Als de begeleidend arts na enkele (2-3) maanden maatregelen laat nemen, dan is de schedelvervorming dikwijls al een feit. Een scheve schedel verdient extra aandacht van de ouders.
Wanneer u een lichte schedel-afplatting door de asymmetrische lighouding in de eerste 2-4 weken bespeurt, is een direct bezoek aan de Kinder Manueeltherapeut zinvol. Uitstel van dit bezoek kan tot verdere (onnodige) vervorming van de schedel leiden.

Wat is het doel van de Kinder Manuele Therapie bij HCFS?

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.

Als Manueeltherapeut gebruik je zachte specifieke behandeltechnieken om de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken)  te normaliseren. Het is voor de baby erg belangrijk dat de hoge nek goed functioneert. Het doel is dan ook zoveel mogelijk “voorwaarde scheppend” te werken voor de belangrijke functies van de hoge nek.

Wanneer de onbehandelde asymmetrische zuigeling zich verder gaat ontwikkelen, kunnen verstoringen zich niet alleen in nek presenteren, maar ook voortzetten in de gehele wervelkolom, bekken en heupgewrichten.

Wanneer uw asymmetrische zuigeling tussen de  4 en 6 weken oud is, kan u al bij de manueeltherapeut terecht. Wij zien uw kind graag zo jong mogelijk, omdat na inzetten van de manueel therapeutische behandeling, de klachten dan ook zo snel mogelijk opgeheven zijn. Tendens: Hoe jonger uw kindje bij aanvang van de behandeling is (met als voorwaarde niet jonger dan 4-6 weken), des te sneller is het herstel.

De behandeling van uw baby wordt altijd in samenwerking gedaan met een kinderfysiotherapeut in verband met motorische ontwikkeling van het kind.

 • Houdingsscoliose
 • Nek en hoofdpijnklachten, concentratie en duizeligheid
 • Rugklachten

Asymmetrie tijdens de motorische ontwikkeling van een baby tot kleuter (0 jaar tot 4 jaar) . Vooral zichtbaar bij het omrollen, kruipen of gaan staan en lopen van een kind.

Vanaf de geboorte van uw kind begint zijn motoriek zich te ontwikkelen. In de loop der tijd moeten de motorische ontwikkeling een aantal fases doorlopen. Er bestaat een leidraad van de “normale motorische ontwikkeling”, daarin wordt aangegeven wanneer uw kind bepaalde motorische vaardigheden zou moeten kunnen. Ondanks deze leidraad is het tempo waarin je kind zich ontwikkeld nog wisselend.

Tijdens de ontwikkeling van een kind kan het opvallen dat er asymmetrie ontstaat, zoals:

>0 tot 3 maanden

 • Ligt veel vaker met het hoofd naar een en dezelfde kant gedraaid
 • Ligt vaak zo met het hoofd, dat het lijkt dat het omhoog kijkt
 • Kan al met 2 of 3 maanden omrollen
 • Tilt meteen vanaf de geboorte het hoofd heel hoog omhoog en ouders ervaren het kind als heel sterk
 • Stijve armen en benen

3-6 maanden

 • Kan wel naar links omrollen van buik naar rug, maar niet via de rechter kant (of andersom)
 • Kan wel van buik naar rug omrollen, maar niet van rug naar buik (of andersom)
 • Ligt op de buik, maar lijkt alsof het vliegt (gestrekte armen en benen, alleen de romp raakt de ondergrond)

6-15 maanden

 • Tijgert alleen met 1 been en 1 arm aan dezelfde kant, en tijgert niet om en om met links en rechts
 • Komt niet tot kruipen
 • Komt niet van lig naar zit
 • Komt niet van zit tot kruip

Indien u bij uw kind een van deze bovenstaande beschreven signalen terug ziet, kunt u contact opnemen met Fysio Roode.

Wij werken nauw samen met meerdere kinderfysiotherapeuten om zo snel, zo goed en adequaat mogelijk tot symmetrie te komen zodat de “normale motorische ontwikkeling” gevolgd wordt. Wij hebben regelmatig en intensief contact met elkaar.

Houdingsscoliose. Je ziet dan een scheve rug in zit of tijdens het staan.

Wat is een scoliose?

Scoliose is een afwijking die ontstaat in de wervelkolom. Door een onbekende oorzaak ontstaat er een asymmetrische zijdelingse kromming in de wervelkolom, de rug is niet meer recht maar juist krom. Er ontstaat een driedimensionale vervorming in (een gedeelte van) de rug die vooral in zijwaartse richting zichtbaar is en opvalt. Het komt veel voor, ongeveer 3 op de 100 personen heeft een scoliose.

Hoe ontstaat een scoliose?

Er is een onderverdeling in structurele en niet-structurele scoliose.
Structurele scoliose: echte scoliose. Meestal is de exacte oorzaak van het ontstaan van een scoliose onbekend. Deze scoliose noemen we een idiopathische scoliose. Het treedt meestal op bij kinderen vanaf tien jaar die verder gezond zijn. De kans op het ontstaan of verergeren van de scoliose is het grootst tijdens de groei(spurt). Het is opvallend dat we deze scoliose vaker bij meisjes zien dan bij jongens. Er bestaan nog andere vormen van scoliose die niet zo vaak voor komen. Deze zijn ontstaan zijn door een verstoring van de functie van het zenuwstelsel, de spieren of een combinatie van beide. Maar ook wegens een aangeboren aanlegstoornis van de wervels.

Niet-structurele scoliose: Houdingsscoliose. Scoliose op basis van een houdingsafwijking of compensatie voor beenlengteverschil. Een houdingsscoliose laat een schijnbare verkromming van de wervelkolom zien. Deze verkromming verdwijnt als het kind vooroverbuigt. Wanneer er een beenlengteverschil aanwezig is, kan dit leiden tot een scheefstand van het bekken en de onderrug tijdens staan, waardoor de rest van de rug met een tegenbocht compenseert om het hoofd “er recht boven te houden”. Wanneer je zit, verdwijnt dus weer de bocht in de rug. Een beenlengteverschil komt veel voor. Een klein verschil heeft geen consequenties voor de rug, ook niet op de lange termijn. Maar wanneer er duidelijk meer dan 1 ½ cm. Verschil aanwezig is en uw kind klaagt over pijn in de wervelkolom, dan is dit een reden voor onderzoek naar de oorzaak van dit beenlengteverschil, controle en eventueel behandeling, eventueel doorverwijzen naar de kinderarts of orthopeed en/of podotherapeut.

Hoe ontdek je een scoliose?

 • De wervelkolom is asymmetrisch. De verkromming/scoliose kan zowel een C-vorm (enkele bocht) als S-vorm (dubbele bocht) hebben, en kan op verschillende plaatsen in de wervelkolom voorkomen, zowel in de boven-, midden- en onderrug.
  scoliose-fysio-roode-berghem
  Figuur 3. Indeling van scoliose naar de lokalisatie van de primaire bocht.
  A enkelvoudige lumbale scoliose,
  B dubbelvoudige thoracolumbale scoliose,
  C enkelvoudige thoracale scoliose,
  D enkelvoudige thoracolumbale scoliose.
 • Gibbus:
  Wanneer er een verdraaiing van de wervelkolom is, ontstaat een bolling in de ribben (gibbus), die vaak ter hoogte van het schouderblad het meest zichtbaar is. De buktest werd gebruikt bij de screening op school door de schoolarts. Helaas is deze sinds 2014 afgeschaft, waardoor er een onbekend aantal kinderen met scoliose niet vroegtijdig wordt gesignaleerd. Dit heeft ertoe geleid dat scoliose vaak toevallig ontdekt wordt.
 • Het hoofd staat niet recht (niet midden boven het bekken)
 • Het bekken is aan één kant hoger (broekspijp valt aan een kant langer dan de andere kant)
 • Een schouder staat hoger/meer naar voren gekanteld dan de andere schouder (een schouderbandje glijdt vaak af) oudere patiënten klagen over pijn in rug, schouders en/of nek, terwijl jongeren er vaak helemaal niets van merken.
  gibbus-fysio-roode-berghem

   • De opening van de taille ( of tailleplooien) is/zijn bijna altijd asymmetrisch, en ook in de onderrug is de verdraaiing vaak te zien, indien de bocht laag in de rug doorloopt.

   

  • Een gibbus wordt zichtbaar tijdens de buktest (vooroverbuigen zodat je probeert de tenen aan te raken met gestrekte knieën). Je ziet dan dat de hoogte van de ribben links t.o.v. rechts van de wervelkolom niet gelijk is.

Klachten

 • Het hebben van een scoliose geeft regelmatig geen rugpijnklachten, hoewel ernstige bochten oncomfortabel kunnen zijn. Vooral kinderen geven vaak geen klachten aan, maar valt juist de houdingsafwijking op.
 • De vormafwijking wordt het eerst herkend door de consultatiebureauarts of schoolarts of juist door de ouders. Een rug met scoliose ziet er, vooral aan de achterzijde, anders uit. Door de asymmetrie trekt de kleding scheef, bandjes glijden van de schouders af en broekzomen/rokken hangen ongelijk. Dit cosmetische aspect kan grote impact hebben voor de patiënt en de omgeving.
 • Rugpijn bij kinderen. Vaak is vaak te verklaren, doordat de rugspieren niet goed getraind zijn. oudere patiënten klagen over pijn in rug, schouders en/of nek, terwijl jongeren er vaak helemaal niets van merken.
 • Vermoeidheid bij kinderen en volwassenen. De scoliose maakt het bewegen van de rug moeilijker, en leidt vaak tot vermoeidheid. Dit geldt met name voor scolioses die niet in balans zijn (denk aan een C-kromming, of S kromming waarbij de ene kromming veel sterker is dan de andere).
 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Lage rugpijn
 • Zere benen

Welk aanvullend onderzoek is zinvol en wanneer?

Er is geen aanvullend onderzoek nodig, als er uit het lichamelijk onderzoek blijkt dat de scoliose houdingsafhankelijk is. De scoliose verdwijnt dan bij correctie van het beenlengteverschil, en/of de bochel verdwijnt bij vooroverbuigen.
Wanneer is er wel aanvullend onderzoek zinvol? Als de houdingsafwijking niet redresseerbaar is door correctie van het beenlengte verschil of door voorover te buigen. Ook wanneer uw kind klaagt over pijn en een beenlengte verschil heeft dat groter is dan 1.5 cm. Aanvullend kan een röntgenfoto van de rug gemaakt worden om vergroeiingen te constateren en de hoek van de verkromming te meten. Ook het inschakelen van de kinderarts of orthopeed is wenselijk. Verder beeldvormend onderzoek, zoals b.v. een MRI, is slechts gewenst als er ingewikkelde vergroeiingen geconstateerd worden, of er een verdenking is op afwijkingen aan het zenuwstelsel.

Wat is de prognose?

Scoliose gaat nooit vanzelf over. Zolang een tiener in de groei is kan het zelfs behoorlijk snel verergeren. Scoliose moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt om een effectieve behandeling te kunnen uitvoeren.

Waaruit bestaat de behandeling?

 • Mobiliseren van de beperkte gewrichten in bekken, heupen, rug en nek
 • Verkorte spieren rekken
 • Conditie verbeteren, algeheel en lokaal
 • Krachttraining van buik, billen, benen en rug
 • Houdingsadvies
 • Sport en sportadvies

Nekpijn, hoofdpijn en rugpijn bij opgroeiende kinderen tussen 2 en 18 jaar.

Heeft u kind last van:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn??

Dit zijn signalen die kinderen regelmatig aangeven. Helaas nemen ouders en artsen deze signalen niet serieus. Toch moet u er alert op zijn, want het zijn veelal werkelijke klachten.

Soms zijn de nek en hoofdpijnklachten voor uw kind zo gewoon geworden, dat het voor deze kinderen normaal is dat ze dat elke dat hebben. Pas als je doorvraagt geven ze aan dat ze dat altijd hebben. Het kan ervoor zorgen dat uw kind uiteindelijk erg moe wordt. Zo moe, dat ze in een sociaal isolement kunnen raken. Gaan weinig of niet naar school. Moeten overdag slapen, nadat ze thuis zijn van school. Kunnen na school de energie niet meer opbrengen om andere leuke dingen te doen, zoals sporten, afspreken of spelen.

Mogelijke oorzaken zijn:

 • Trauma: val, botsing etc.
 • Houdingsafwijking
 • Voormalige HCFS, baby met voorkeurshouding of KISS

Fysio Roode is gespecialiseerd in Kinder Manuele Therapie en kan u duidelijk vertellen en uitleggen wat bij u kind de oorzaak en behandeling is. Vaak doen we dit samen met de kinderfysiotherapeut.