Specialisaties

revalidatie-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghem Revalidatie is onze kracht

Wij kijken met onze specialistische expertise samen met u naar de oorzakelijkheden van het ontstaan van u gezondheidsprobleem en naar de verschillende mogelijkheden om zo optimaal mogelijk te kunnen herstellen binnen uw grenzen. Het revalidatie traject wordt voor u gevisualiseerd, geëvalueerd en bijgesteld. Geen geprotocolleerde oefentherapie uit een boekje, maar functionele trainingen afgesteld op uw gezondheidsprobleem, leeftijd en conditie, waarbij wij u niet uit het oog verliezen. Niet uw gezondheidsprobleem, maar U staat centraal! Daar ligt onze kwaliteit. Samen met u zetten wij ons in om u weer te kunnen laten bewegen zoals u dat wilt, ook om te voorkomen dat er andere gezondheidsproblemen ontstaan.

Revalidatie na:

 • Totale Knie Operatie
 • Totale Heup Operatie
 • Schouder Operatie
 • Knie Operatie
 • Hernia
 • Chronisch/langdurig pijn
 • Rugklachten
 • Nekklachten
 • Hoofdpijn
 • Peesletsel
 • Sportletsel
 • Etc.

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel binnen de revalidatie. Vaak werken vele disciplines samen rond een patiënt. Denk aan een revalidatiearts, orthopeed, verpleegkundige, ergotherapeut, orthopedische instrumentenmaker, psycholoog of maatschappelijk werk/counseler.
De revalidatie begint daarom met een uitgebreid onderzoek naar de stoornis en de gevolgen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast wordt er gekeken naar de motivatie en leerbaarheid van de patiënt om te kijken of er overeenstemming is te vinden over het stellen van haalbare doelen. Aan de hand van die doelen wordt besloten of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patiënt. Nadat de doelen zijn vastgesteld wordt gekeken hoe die doelen te behalen zijn.

Krachttraining

Krachttraining is training met (extra) weerstand om de kracht te verbeteren, meestal met het doel om (sport)prestaties te verbeteren. Anders dan met fitness, waarbij bewegen meestal het doel op zich is, is krachttraining in de meeste gevallen puur een middel om bewegingsvormen beter uit te voeren om zo prestaties tot een hoger niveau te leiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het sterker maken van de beenspieren van een sprinter.
Voor krachtsporters is krachttraining het belangrijkste element van hun training. Krachttraining is te verdelen in algemene krachttraining, en (sport)specifieke krachttraining.

Algemene krachttraining

Algemene krachttraining heeft als doel om het gehele lichaam sterker te maken. De training heeft dan als doel om het gehele lichaam te verstevigen en niet één spiergroep, of sterker worden in slechts een beweging. Dit kan in verschillende situaties al merkbaar zijn. Denk hierbij aan het verstevigen van de rug om rugklachten te voorkomen bij mensen die veel zitten, het voorkomen van blessures bij sporters, of om gewoon in het geheel een sterker atleet te worden. Voorbeeld: squatten of kniebuigingen voor een schaatser.

Specifieke krachttraining

Specifieke krachttraining wordt voornamelijk bij sporters gebruikt. Deze vorm van krachttraining concentreert zich op een specifieke beweging uit een bepaalde sporttak, aangepast aan de soort kracht die van toepassing is bij het uitvoeren van die beweging. Er wordt hierbij vaak afgeweken van de vrij ‘vaste’ standaard oefeningen met gewichten, zodat coördinatie ook een grotere rol speelt bij het uitoefenen van deze krachtoefeningen.

hoofdpijnklachte-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemHoofdpijnklachten (Cervicogene hoofdpijn):
Hoofdpijn klachten die in principe aan een zijde van het hoofd gelocaliseerd is. De pijn start in de nek en straalt uit naar het gebied boven de ogen, naar de slaapregio of het achterhoofd. Meestal is de hoofdpijn zeurend van aard die aanvalsgewijs kan voorkomen, varierend in duur van enkele uren tot enkele dagen. De duur van de aanval is erg onvoorspelbaar. Het typische is dat de provocatie van de hoofdpijn ontstaat door een mechanische prikkel in de nek, en dat er sprake is van een bewegingsbeperking in de nekgewrichten. Dit kan dus voorkomen bij kinderen, bij jong volwassenen, maar ook oudere/bejaarde mensen. Cervicogene hoofdpijn is houdings- en bewegingsafhankelijk en niet leeftijdsgebonden.

Door het gebruik van zeer specialistische, zachte manueel-therapeutische technieken zorgen wij ervoor dat u uw nek beter gaat bewegen, de pijn bij het bewegen afneemt en de hoofdpijn afneemt en vrijwel volledig verdwijnt. De behandeling bestaat niet alleen uit het vrijmaken van de nekgewrichten. Juist in combinatie met bijzonder nauwkeurige, adequate oefentherapie wordt u aangeleerd hoe dat u uw nek en nekspieren kan versterken. Wij kunnen u goed uitleggen waarom dit nodig is, hoe u dat moet doen en wat wel en niet belangrijk is daarbij.

Indien er, naast hoofdpijn, sprake is van bijvoorbeeld schouderklachten of bovenrugklachten (zoals pijn in de bovenrug, ribben of borstbeen), zal de therapie voortgezet moeten worden met als doel beweeglijkheid aldaar terug te geven (middels manipulatie van bovenrug, ribben, sleutelbeen etc), de verkorte spieren die voor deze bewegingsbeperking zorgen, worden gerekt, en wederom zeer gespecialiseerde oefentherapie om uw houdings- en bewegingsafhankelijke klachten te doen verdwijnen. Hij helpen uw graag, geven u goed advies en begeleiden u bij uw herstel.

nekklachten-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemNekklachten, al dan niet met hoofdpijn en/of duizeligheid:

Pijn in de nek kan ontstaan door verschillende oorzaken en kan zich verschillend manifesteren. Een van de mogelijke oorzaken is slijtage (artrose) van de nek. Hierdoor ontstaat een bewegingsbeperking in de nek en zeer locale pijnklachten. Meestal heeft u dan al langere tijd klachten, die er in de loop der tijd ingeslopen zijn.

Ook indien u last heeft van:

 • acute nekpijn;
 • duizeligheid;
 • hoofdpijn;
 • bewegingsbeperking van de nek;
 • pijn in de schouder/arm/hand;
 • tintelingen in de schouder/arm/hand;
 • doofgevoel in schouder/arm/hand;
 • krachtsverlies in schouder/arm/hand;
 • een stijve nek;
 • meerdere van bovenstaande in combinatie met enige vorm van hypermobiliteit;

kunt u bij Fysio Roode terecht. Wij proberen samen met u ervoor te zorgen dat uw klachten verdwijnen.

schouderklachten-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemHeeft u pijn bij het aantrekken van uw jas, kan u niet op u schouder liggen in bed, krijgt u uw arm door de pijn die daardoor ontstaat niet meer opgetild boven het hoofd? Misschien is er sprake van een impingement. Dit betekent dat de ruimte tussen schouderkop en schouderdak te klein is geworden, waarschijnlijk omdat uw pees of slijmbeurs geïiriteerd is. Meestal wordt dit veroorzaakt door een onjuist gebruik van uw spieren van schouder, schouderblad en nek. Ook wanneer u een instabiele schouder heeft of een frozen shoulder of indien u net geopeerd bent aan uw schouder kunt u bij Fysio Roode terecht.

Wij zijn allen gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van deze klachten. De behandeling zal bestaan uit het mobiliseren van het schoudergewricht, nek en bovenruggewrichten, ribben en soms ook van het sleutelbeen. Ook worden er rekkingstechnieken gebruikt om verkorte betrokken spieren te laten ontspannen. Daarnaast krijgt u specifiek voor u oefeningen mee om deze herwonnen mobiliteit in de betrokken gewrichten te onderhouden, de lengte te onderhouden van de verkorte spieren van schouder, schouderblad en nek, om de kracht van uw schouder, schouderblad, bovenrug en nek te versterken, met als doel uw klachten te doen verdwijnen en recidieven te voorkomen.

borstwervelkolom-en-ribben-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemPijn aan de ribben kan voorkomen op elke leeftijden bij zowel mannen als vrouwen. Meestal is de pijn stekend, zeurend, knagend, dof of juist heftig.
Pijn aan de ribben is een symptoom van een onderliggende oorzaak, die kan variëren van mild tot ernstig. Zo kan pijn aan de ribben het gevolg zijn van een relatief milde aandoening die vrij gemakkelijk te behandelen is, zoals overbelasting van de ribbenkast door hoesten door bijvoorbeeld een verkoudheid of door overbelasting van de spieren of een (sport)blessure. Pijn aan de ribben kan echter ook een symptoom zijn van meer ernstige aandoeningen, zoals een gebroken rib, osteoporose, kanker of pleuritis.

Wij kunnen uw wervelkolom en ribben onderzoeken en behandelen. Natuurlijk geven we aan wat de oorzaak en gevolgen zijn en wat wij voor u kunnen betekenen en wat u er zelf aan kan doen.

 • Ribblokkade
 • Scoliose
 • Hoesten
 • Neurlogische oorzaak, zenuwbeknelling
 • Syndroom Van Tietze
 • Etc.

rugklachten-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemPijn in de rug kan ontstaan door verschillende oorzaken en kan zich manifesteren met verschillende symptomen. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld een puilende tussenwervelschijf, een Hernia of artrose (slijtage) van de lage rug. Indien u last heeft van:

 • Acute pijn in de rug;
 • Chronisch pijn in de rug;
 • Bewegingsbeperking van uw rug (moeizaam bukken bijvoorbeeld);
 • Heeft u het gevoel, dat u scheef staat;
 • Bilpijn;
 • Pijn aan de buitenzijde van uw heup(en);
 • Uitstralende pijn in het been;
 • Tintelingen in het been (slaapgevoel);
 • Toenemende pijn bij hoesten-niezen-persen;
 • Afgenomen gevoel in het been;
 • Afgenomen kracht in het been;

neem dan contact op met Fysio Roode. Wij zijn allemaal gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van uw rug! Door middel van nauwkeurige manueel-therapeutische technieken zorgen wij ervoor dat u uw rug weer beter kan bewegen. Daarnaast bestaat de behandeling specifieke oefentherapie geheel op u fase van herstel afgestemt.

Leeftijd speelt geen rol, wij bezitten vaardigheden om baby’s, kinderen, jong volwassen, adolescenten, ouderen en zeer oude patiënten (boven de 70 jaar) met passende technieken en oefeningen te helpen.

Wij helpen u graag bij het versterken van uw rug, leggen u graag uit hoe u dat moet doen en waarom en begeleiden u gedurende uw herstel.

Wij werken veel samen met andere disciplines, zodat wij u zo optimaal mogelijk kunnen behandelen.

bekkenpijn-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemPijn in de omgeving van het bekken komt vaak voor in de zwangerschap. Ongeveer de helft van de zwangere vrouwen heeft last van bekkenpijn of lage rugpijn. Het bekken is samengesteld uit verschillende botten:

 • Sacrum: heiligbeen, bevindt zich aan de rugzijde tussen de twee bekkenhelften
 • Os ilium: darmbeen, de twee bekkenhelften die het sacrum omvatten (samen vormen zij het SI-gewricht (Sacro-Iliacaal gewricht)
 • Symphyse: de twee schaambeenderen vormen een verbinding, de symphyse.Deze bevindt zich in de onderbuik aan de voorzijde.

Rondom de Symphyse en het SI-gewricht bevinden zich elastische banden en kapsels ter versteviging. In de zwangerschap worden deze verbindingen soepeler en rekbaarder. Dit kan gezien worden als een voorbereiding op de bevalling: hierbij moet namelijk het kind door het bekken naar buiten komen. Een bekken dat minder star is en een beetje ‘meegeeft’ is hierbij behulpzaam. Het proces van versoepeling van deze verbindingen van het bekken, zorgt ervoor, dat deze beweeglijker worden ten opzichte van elkaar. Dit geeft soms pijnklachten.

Kenmerken bekkenpijn:

 • Startpijn: pijn bij het starten van een beweging, zoals bijvoorbeeld opstaan uit een stoel, gaan staan, gaan lopen. Dit is een typisch kenmerk van bekkenpijn.
 • Pijn links en/of rechts onder in de rug ter hoogte van het SI-gewricht (de twee kuiltjes aan de rugzijde van het bekken). Deze pijn kan uitstralen naar de bil, lies, achterzijde van het bovenbeen en soms ook het onderbeen.
 • Pijn middenvoor in het bekken (op of rond het schaambeen). Deze pijn kan uitstralen naar de binnenkant van het bovenbeen of lies.
 • Pijn rond het stuitje (het laagste punt midden onder in de rug). De pijn neemt vaak toe bij vermoeidheid en bij typische bewegingen zoals bukken, draaien van de rug, omdraaien in bed, fietsen op een hobbelige weg, etc.

Herkent u deze klachten? Neem dan contact op met Sacha of Lieke bij Fysio Roode. Wij kunnen u geruststellen, adviezen en oefeningen geven, evt een bekkenband of brace aanmeten, en begeleiden u tijdens uw zwangerschap en ook voor na de bevalling.

Heeft u pijn in de lies, in de bil, aan de buitenzijde van het bovenbeen of juist in uw bovenbeen iets boven de knie? Dan is waarschijnlijk uw heup of zijn structuren rondom de heup de oorzaak van uw klachten. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld: slijtage (artrose) van de heup of juist een slijmbeursontsteking (bursitis), deze kunnen pijn veroorzaken en u belemmeren tijdens uw ADL-activiteiten, werk en sport.

Bij artrose van de heup neemt het kraakbeen oppervlak in hoogte af en wordt minder mooi glad. Omdat in kraakbeen en in bot geen zenuwen bevinden, kunnen zij u geen pijn geven. Juist de structuren erom heen, zoals het kapsel en de spieren rondom uw heup bevatten deze zenuwen wel, hieruit wordt de pijn ervaren. (Soms komen kleine stukjes kraakbeen los (gewrichtsmuis of loose-body) van het gewrichtsoppervlak en veroorzaken kraakbeenschade of raken ingevangen in het gewrichtskapsel. Waarschijnlijk ervaart u dan een soort slotgevoel in uw heup). Door het slijten van het kraakbeen ontstaat een irritatie van het kapsel, waardoor de elasticiteit van het kapsel afneemt. Het gevolg is, dat u startpijn en ochtendstijfheid krijgt. Ook typisch is, dat meestal de pijn toeneemt, wanneer men rust neemt. (dus aan het einde van de dag of in de avond). Maar ook dat de pijn en stijfheid afneemt, naarmate men wat bewogen heeft.

Klachten

In het kraakbeen en in het bot zitten geen zenuwen, dus moet de ervaren pijn vanuit het gewrichtskapsel komen. De pijn wordt veroorzaakt, doordat na inspanning kleine stukjes kraakbeen, welke losraken van het gewrichtsoppervlak, door het gewrichtskapsel worden ingevangen en dit veroorzaakt een lokale irritatie.
Het duurt enige tijd voordat deze ontsteking optreedt, vandaar dat een groot aantal mensen pas ’s avonds, als ze tot rust komen, klachten krijgen. Door deze ontstekingen treedt er verlies van de elasticiteit van het gewrichtskapsel op. Hierdoor kunnen mensen ochtendstijfheid en startpijn krijgen.

Is het gewrichtskapsel eenmaal opgerekt door te bewegen, dan verdwijnt de pijn en de ochtendstijfheid binnen enkele seconden tot 15 minuten. Doordat het gewrichtskapsel minder elastisch is, treedt er een beperking van de beweeglijkheid van het heupgewricht op. Eén van de belangrijkste klachten is pijn, die opkomt bij het gebruik van het gewricht en die afneemt bij rust. De pijn is zeurend van karakter en wordt in de regel in de lies ervaren. Deze pijn kan naar het bovenbeen, soms tot in de knie, uitstralen. Door te kijken naar het looppatroon en het testen van bepaalde heupbewegingen, eventueel in combinatie met röntgenfoto’s, kan artrose worden vastgesteld.

Bij ernstige artrose kan er besloten worden om een heupprothese te plaatsen. In 2005 zijn er 21.000 heupprotheses geplaatst, dit aantal stijgt jaarlijks.

Indien de specialist samen met u besluit dat u geopereerd wordt en er een THP (Totale Heup Prothese) wordt geplaatst, kunnen wij u uitstekend begeleiden tijdens uw herstel.

liesklachten-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemLiesklachten is een veel voorkomende blessure bij met name voetballers, maar wat is nou de juiste behandeling voor een liesblessure? En waarom?

Aangezien de klachten meestal ontstaan tijdens een hard schot, is het belangrijk om deze maximale wreeftrap te analyseren. Deze trap bestaat uit 5 verschillende fasen en gedurende deze fasen beweeg je niet alleen vanuit de voet, de knie of de heup maar ook juist ook in de onder en middenrug. Het is zelfs zo dat een belangrijk onderdeel tijdens de wreeftrap bestaat uit rotatie (draai) beweging in de onderrug. Als er ergens een bewegingsbeperking aanwezig is in de kinematische keten, gaat men compenseren. Minder beweeglijkheid in de gewrichten, heeft tot logisch gevolg dat er geen maximaal haalbare lengte haalbaar is van de betrokken omliggende spieren. Ze kunnen dus over een minder groot traject hun werk doen, waardoor uiteindelijk (spier)klachten ontstaan. Dit kan zich uiten in een langdurige liespijn die ontstaat na voetbal en weer afneemt na 3 dagen, maar kan ook leiden tot een acute spierscheuring in de lies.

Binnen onze praktijk passen wij bij deze liesklachten verschillende technieken toe, om tot een optimaal herstel te komen. Zo zal de behandeling bestaan uit het mobiliseren van het heupgewricht, manipuleren van de onder en middenrug, masseren en speciale manipulatie technieken van de aangedane liesspier, rekken van verkorte spieren en gebruiken we de sport specifieke rekkingstechniek behorende tot de maximale wreeftrap, zodoende dat de hele keten op spanning gebracht wordt en er een toename van lengte ontstaat aan het begin van de 3e fase van de maximale wreeftrap. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om zoveel mogelijk kracht en snelheid te genereren tijdens de zwaaifase van het been om de bal met een enorme schop weer weg te kunnen trappen zonder klachten!

Daarnaast krijgt de patiënt oefeningen mee naar huis om zowel de mobiliteit te behouden in de onderste extremiteit en de kracht op te trainen. Wij richten ons m.b.t. krachttraining vooral op de core-stability en het op de bil- en bovenbeenspieren. Wanneer men vrijwel klachtenvrij is, begeleiden wij ze verder in de sportschool om de kracht nog meer te doen toenemen tot explosief niveau. Wij willen graag zo effectief mogelijk werken, zodat iemand zo snel mogelijk weer het veld in kan. Dit behandelprincipe geldt ook voor hamstringblessures en bovenbeenspier klachten.

Mocht u klachten hebben in de lies of in het bovenbeen, en bestaan deze al langere tijd en/of heeft al verschillende behandelmethodes/behandellaars geprobeerd? Maak dan snel een afspraak bij Fysio Roode.

revalidatie-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemWanneer u last heeft van u knie, wilt u graag weten wat de oorzaak is en wat er aan de hand is. Dit snel willen weten, is een eerste prioriteit voor u (de patiënt). Door u gezondheidsprobleem effectief en grondig te onderzoeken door een van onze therapeuten, eventueel met aanvullend onderzoek (Röntgen, MRI, echo etc.) kan er in deze fase vrij snel duidelijkheid gegeven worden m.b.t. de mate en ernst van de aandoening of blessure. Omdat we ook de specialisatie Anderhalvelijnszorg Fysiotherapie in huis hebben, is er veel inzicht in vooral de complexere diagnostiek.

De behandeling richt zich op sport-gerelateerde knieblessures en niet-sport-gerelateerde knieblessures, preventieve zorg en post-operatieve revalidatie. Revalidatie is onze kracht. Geen geprotocolleerde oefentherapie uit een boekje, maar functionele trainingen afgesteld op uw gezondheidsprobleem, leeftijd en conditie, waarbij wij u niet uit het oog verliezen. Niet uw gezondheidsprobleem, maar U staat centraal! Daar ligt onze kwaliteit. Samen met u zetten wij ons in om u weer te kunnen laten bewegen zoals u dat wilt, ook om te voorkomen dat er andere gezondheidsproblemen ontstaan.

Aandoeningen:

 • Voorste of achterste kruisband letsel
 • Binnen of buitenband letsel
 • Meniscusletsel
 • Knieschijf luxatie
 • Retropatellaire chrondroathie
 • Jumpers knee
 • Osgood slatter
 • Artrose
 • Hemi Knie
 • Totale knie prothese
 • Nettoyage etc.

voet-en-onderbeenklachten-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemKlachten van en rondom de voet zijn een veelvoorkomend ongemak. Het hindert je tijdens het lopen, gaan staan, knielen en vooral tijdens sport. Fysio Roode is gespecialiseerd op dit gebied. Onze fysiotherapeuten bezitten alle vaardigheden, om u adequaat te kunnen begeleiden bij het herstel van deze acute en vooral ook langdurig bestaande klachten. Een voorbeeld van een klacht die wij uitstekend kunnen behandelen is de Fasciitis Plantaris.

Fasciitis Plantaris: Last van pijn onder de hiel.
De pijnlijke plek bevindt zich aan de onderzijde van de voet ter hoogte van de hiel. De Fasciitis Plantaris is een irritatie van de aanhechting van de peesplaat  aan de onderzijde van de voet. (een tendinopathie van de fascia plantaris bij de aanhechting op de onderzijde van de hiel)

Deze fascia zorgt voor het in stand houden van het (mediale) lengtegewelf van de voet en is van belang voor een goede afzet bij het lopen. Indien u veel pijn heeft aan de onderzijde van de hiel, is de kans groot dat u een Fasciitis Plantaris heeft. Indien u deze klachten al langer dan 3 maanden heeft zou t zelfs kunnen zijn, dat er kalk bij de aanhechting van de peesplaat is ontstaan, zodat u een hielspoor heeft. Deze kan je aantonen door een echo of röntgenfoto te maken.

Heeft u pijn aan de onderzijde van de hiel? Heeft u meestal bij het wakker worden minder pijn dan de avond ervoor? Zijn de eerste stappen na het opstaan uit bed in de ochtend vaak zeer pijnlijk? Neem dan contact op met een van de fysiotherapeuten van Fysio Roode. Het behandelen van de voet is een specialiteit van de praktijk, iedere fysiotherapeut bij Fysio Roode heeft zich hierin gespecialiseerd.

Uw klachten worden nauwkeurig in kaart gebracht door een zorgvuldig en zeer uitgebreid onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar:

 • voet- en enkelgewrichten, maar ook knieën, heupen, bekken en onderrug
 • verkorte spieren, zoals kuit en hamstrings, bil en heup en bovenbeenspieren
 • verzwakte spieren, zoals bijvoorbeeld de kuit, bil, buik en heup spieren
 • stand van de voet
 • looppatroon
 • sport-specifieke verkortingen in de kinematische keten

Om een zo optimaal resultaat te krijgen, proberen wij al deze facetten aan te grijpen. De behandeling zal dan ook bestaan uit manipulaties van de betrokken geblokkeerde gewrichten, rekken van de verkorte spieren, versterken van de verzwakte spieren,  advies en begeleiding tijdens sport, looppatroon verbeteren etc. Bij standsveranderingen in de voet kunnen wij u naar de podotherapeut verwijzen om ondersteunende zooltjes te maken, ook voor dagelijks gebruik maar ook voor in de sportschoenen.

Dus heeft uw last van:

 • Fasciitis Plantaris
 • Achillespees of kuitklachten
 • Shin splint (scheenbeenpijn)
 • M.Sever (groeipijn in de hiel bij kinderen)
 • Mars fractuur (breukje in de voorvoet)
 • Enkelbandletsel

Neem dan contact op met Fysio Roode.

voorkeurshouding-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghemBehandeling door een
Kinder Manueel Therapeut

Waarom:

Wanneer u in de eerste 2 tot 4 weken een asymmetrische lighouding bij uw kind ziet, is het zinvol om contact op te nemen met uw Kinder Manueel Therapeut, huisarts, consultatiebureau-arts of kinderfysiotherapeut.

Elke asymmetrie in de romp en/of elke schedel-afplatting is een indicatie om direct de Kinder Manueel Therapeut in te schakelen. Uitstel van dit bezoek kan leiden tot verdere (onnodige) vervorming van de schedel en tot motorische ontwikkelingsachterstand. Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. Maar ook van invloed op het evenwicht en bijhorende reflexen, en daarna voor de algehele motorische ontwikkeling.

Wanneer behandelen:

Wanneer uw asymmetrische zuigeling tussen de 4 en 6 weken oud is, kan u al bij de Kinder Manueel Therapeut terecht. Wij zien uw kind graag zo jong mogelijk, omdat na inzetten van de Manueel Therapeutische behandeling, de klachten dan ook zo snel mogelijk opgeheven zijn. Tendens: Hoe jonger uw kindje bij aanvang van de behandeling is (met als voorwaarde niet jonger dan 4-6 weken), des te sneller is het herstel.

Wanneer de onbehandelde asymmetrische zuigeling zich verder gaat ontwikkelen, kunnen verstoringen zich niet alleen in nek presenteren, maar ook voortzetten in de gehele wervelkolom, bekken en heupgewrichten.

Behandeling:

Wanneer u voor de eerste keer bij de Kinder Manueel Therapeut bent, wordt er na een anamnese (vraaggesprekje) eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de mobiliteit van de heupjes, bekken en nek, maar ook naar de kracht in de spieren van de nek en hals, buik en benen, en naar een aantal reflexen. Hierbij wordt u uitvoerig uitgelegd wat de bevindingen zijn. Er wordt altijd aangeven wat normaal is (en hoort te zijn) maar ook wat afwijkend is en in welke mate het afwijkt.

Na het lichamelijk onderzoek wordt met u besproken wat de beste behandeling is voor uw kindje. Indien er sprake is van een HCFS (Hoog Cervicale Functie Stoornis) kan de Kinder Manueel Therapeut deze behandelen . Zij gebruiken zachte specifieke behandeltechnieken om de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) te normaliseren. Het doel is dan ook zoveel mogelijk “voorwaarde scheppend” te werken voor de belangrijke functies van de hoge nek. Het is voor de baby erg belangrijk dat de hoge nek goed functioneert.

Een Kinder Manueel Therapeut is een Manueel Therapeut die zich gespecialiseerd heeft in Kinderen. Zij hebben extra opleidingen gedaan, mbt de orthopedische ontwikkeling van een baby en kind. Zij weten dus alles van de kinderbiomechanica, botjes, spiertjes,ziektes etc. De kinderfysiotherapeut is vooral gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van uw kind. Daarom is de samenwerking bij een behandeling van een baby met een voorkeurshouding van belang.

UITERLIJKE KENMERKEN OVERSTREKKINGSNEIGINGEN:

 • Baby houdt het hoofd extreem vaak in het midden
 • Baby is erg stijf en gespannen
 • Eventueel brachiocephalie (dit betekent een afgeplat achterhoofd)

 

UITERLIJKE KENMERKEN VOORKEURSHOUDING:

 • Baby kijkt extreem vaak naar 1 kant
 • Baby ligt scheef/asymmetrisch met romp in C of banaanvorm
 • Eventueel plagiocephalie (dit betekent een scheve, asymmetrische of afgeplatte schedel)
 • Baby kijkt vaak omhoog met de kin los van de borst

 

MOTORISCHE EN GEDRAGSMATIGE SYMPTOMEN ALS GEVOLG VAN EEN HCFS:

 • Onrustig
 • Kreunen
 • Huilt overmatig of krijst
 • Stijf
 • Wil niet op de buik liggen
 • Holle rug
 • Hoofd achterover
 • Kijkt omhoog
 • Slaapt slecht in
 • Slaapt niet door

 

Kinder Manuele Therapie

Kinder Manuele Therapie is een verbijzondering (een specialisatie) de Manuele Therapie. In onze praktijk heeft Sacha zich gespecialiseerd en geschoold tot geregistreerd Kinder Manueel Therapeut, omdat bij het behandelen van kinderen en zeker bij zuigelingen specifieke manueel therapeutische vaardigheden evenals specialistische kennis noodzakelijk is. Kinderen van 0 tot 18 jaar behoren tot de doelgroep. Wanneer is de behandeling van een Kinder Manueeltherapeut zinvol:

Hoog Cervicale Functie Stoornis (voorheen KiSS). Hiermee wordt de baby met een voorkeurshouding of een overstrekkingsneiging bedoeld. Vaak zie je dan een asymmetrische schedel.

Manuele Therapie bij HCFS

Wanneer u is opgevallen dat uw baby erg vaak, of zelfs alleen maar een kant op kijkt of ligt, wordt dit een asymmetrische zuigeling of een baby met een voorkeurshouding genoemd. Uw huisarts, consultatiebureau-arts, kinderfysiotherapeut en manueeltherapeut kunnen u hier meer over vertellen indien u hierover vragen heeft.
Een asymmetrie bij een zuigeling kan ook veroorzaakt worden door een functiestoornis van de bovenste nekgewrichten (HCFS). Heel vaak gaat dit gepaard met onrust van het kind, waardoor zij ontroostbaar kunnen huilen. Dit hoeft dus niet altijd het geval te zijn, beide symptomen (asymmetrie en overmatig huilen) kunnen zich echter ook apart manifesteren.
Het ontroostbaar huilen is een van de meest vervelende en opvallende symptomen. Vervelend voor uw kind, maar ook u als ouders. Omdat een scheve baby zich vaak onopvallend presenteert is het herkennen van een constante, zelfs kleine scheve lighouding al een waarschuwing.
Vaak onstaat door het asymmetrisch liggen een afplatting van de schedel. Meestal wordt dit in de eerste 2 tot 4 weken zichtbaar. Dit wordt schedelasymmetrie of plagiocephalie genoemd. Als de begeleidend arts na enkele (2-3) maanden maatregelen laat nemen, dan is de schedelvervorming dikwijls al een feit. Een scheve schedel verdient extra aandacht van de ouders.
Wanneer u een lichte schedel-afplatting door de asymmetrische lighouding in de eerste 2-4 weken bespeurt, is een direct bezoek aan de Kinder Manueeltherapeut zinvol. Uitstel van dit bezoek kan tot verdere (onnodige) vervorming van de schedel leiden.

Wat is het doel van de Kinder Manuele Therapie bij HCFS?

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.

Als Manueeltherapeut gebruik je zachte specifieke behandeltechnieken om de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken)  te normaliseren. Het is voor de baby erg belangrijk dat de hoge nek goed functioneert. Het doel is dan ook zoveel mogelijk “voorwaarde scheppend” te werken voor de belangrijke functies van de hoge nek.

Wanneer de onbehandelde asymmetrische zuigeling zich verder gaat ontwikkelen, kunnen verstoringen zich niet alleen in nek presenteren, maar ook voortzetten in de gehele wervelkolom, bekken en heupgewrichten.

Wanneer uw asymmetrische zuigeling tussen de  4 en 6 weken oud is, kan u al bij de manueeltherapeut terecht. Wij zien uw kind graag zo jong mogelijk, omdat na inzetten van de manueel therapeutische behandeling, de klachten dan ook zo snel mogelijk opgeheven zijn. Tendens: Hoe jonger uw kindje bij aanvang van de behandeling is (met als voorwaarde niet jonger dan 4-6 weken), des te sneller is het herstel.

De behandeling van uw baby wordt altijd in samenwerking gedaan met een kinderfysiotherapeut in verband met motorische ontwikkeling van het kind.

 • Houdingsscoliose
 • Nek en hoofdpijnklachten, concentratie en duizeligheid
 • Rugklachten

Asymmetrie tijdens de motorische ontwikkeling van een baby tot kleuter (0 jaar tot 4 jaar) . Vooral zichtbaar bij het omrollen, kruipen of gaan staan en lopen van een kind.

Vanaf de geboorte van uw kind begint zijn motoriek zich te ontwikkelen. In de loop der tijd moeten de motorische ontwikkeling een aantal fases doorlopen. Er bestaat een leidraad van de “normale motorische ontwikkeling”, daarin wordt aangegeven wanneer uw kind bepaalde motorische vaardigheden zou moeten kunnen. Ondanks deze leidraad is het tempo waarin je kind zich ontwikkeld nog wisselend.

Tijdens de ontwikkeling van een kind kan het opvallen dat er asymmetrie ontstaat, zoals:

0 tot 3 maanden

 • Ligt veel vaker met het hoofd naar een en dezelfde kant gedraaid.
 • Ligt vaak zo met het hoofd, dat het lijkt dat het omhoog kijkt
 • Kan al met 2 of 3 maanden omrollen
 • Tilt meteen vanaf de geboorte het hoofd heel hoog omhoog en ouders ervaren het kind als heel sterk
 • Stijve armen en benen

3-6 maanden

 • Kan wel naar links omrollen van buik naar rug, maar niet via de rechter kant (of andersom)
 • Kan wel van buik naar rug omrollen, maar niet van rug naar buik (of andersom)
 • Ligt op de buik, maar lijkt alsof het vliegt (gestrekte armen en benen, alleen de romp raakt de ondergrond)

6-15 maanden

 • Tijgert alleen met 1 been en 1 arm aan dezelfde kant, en tijgert niet om en om met links en rechts.
 • Komt niet tot kruipen
 • Komt niet van lig naar zit
 • Komt niet van zit tot kruip

Indien u bij uw kind een van deze bovenstaande beschreven signalen terug ziet, kunt u contact opnemen met Fysio Roode.

Wij werken nauw samen met meerdere kinderfysiotherapeuten om zo snel, zo goed en adequaat mogelijk tot symmetrie te komen zodat de “normale motorische ontwikkeling” gevolgd wordt. Wij hebben regelmatig en intensief contact met elkaar.

Houdingsscoliose. Je ziet dan een scheve rug in zit of tijdens het staan. Vaak staan de schouders niet op gelijke hoogte.

Wat is een scoliose?

Scoliose is een afwijking die ontstaat in de wervelkolom. Door een onbekende oorzaak ontstaat er een asymmetrische zijdelingse kromming in de wervelkolom, de rug is niet meer recht maar juist krom. Er ontstaat een driedimensionale vervorming in (een gedeelte van) de rug die vooral in zijwaartse richting zichtbaar is en opvalt. Het komt veel voor, ongeveer 3 op de 100 personen heeft een scoliose.

Hoe ontstaat een scoliose?

Er is een onderverdeling in structurele en niet-structurele scoliose.
Structurele scoliose: echte scoliose. Meestal is de exacte oorzaak van het ontstaan van een scoliose onbekend. Deze scoliose noemen we een idiopathische scoliose. Het treedt meestal op bij kinderen vanaf tien jaar die verder gezond zijn. De kans op het ontstaan of verergeren van de scoliose is het grootst tijdens de groei(spurt). Het is opvallend dat we deze scoliose vaker bij meisjes zien dan bij jongens. Er bestaan nog andere vormen van scoliose die niet zo vaak voor komen. Deze zijn ontstaan zijn door een verstoring van de functie van het zenuwstelsel, de spieren of een combinatie van beide. Maar ook wegens een aangeboren aanlegstoornis van de wervels.

Niet-structurele scoliose: Houdingsscoliose. Scoliose op basis van een houdingsafwijking of compensatie voor beenlengteverschil. Een houdingsscoliose laat een schijnbare verkromming van de wervelkolom zien. Deze verkromming verdwijnt als het kind vooroverbuigt. Wanneer er een beenlengteverschil aanwezig is, kan dit leiden tot een scheefstand van het bekken en de onderrug tijdens staan, waardoor de rest van de rug met een tegenbocht compenseert om het hoofd “er recht boven te houden”. Wanneer je zit, verdwijnt dus weer de bocht in de rug. Een beenlengteverschil komt veel voor. Een klein verschil heeft geen consequenties voor de rug, ook niet op de lange termijn. Maar wanneer er duidelijk meer dan 1 ½ cm. Verschil aanwezig is en uw kind klaagt over pijn in de wervelkolom, dan is dit een reden voor onderzoek naar de oorzaak van dit beenlengteverschil, controle en eventueel behandeling, eventueel doorverwijzen naar de kinderarts of orthopeed en/of podotherapeut.

Hoe ontdek je een scoliose?

 • De wervelkolom is asymmetrisch. De verkromming/scoliose kan zowel een C-vorm (enkele bocht) als S-vorm (dubbele bocht) hebben, en kan op verschillende plaatsen in de wervelkolom voorkomen, zowel in de boven-, midden- en onderrug.
  scoliose-fysio-roode-berghem
  Figuur 3. Indeling van scoliose naar de lokalisatie van de primaire bocht.
  A enkelvoudige lumbale scoliose,
  B dubbelvoudige thoracolumbale scoliose,
  C enkelvoudige thoracale scoliose,
  D enkelvoudige thoracolumbale scoliose.
 • Gibbus:
  Wanneer er een verdraaiing van de wervelkolom is, ontstaat een bolling in de ribben (gibbus), die vaak ter hoogte van het schouderblad het meest zichtbaar is. De buktest werd gebruikt bij de screening op school door de schoolarts. Helaas is deze sinds 2014 afgeschaft, waardoor er een onbekend aantal kinderen met scoliose niet vroegtijdig wordt gesignaleerd. Dit heeft ertoe geleid dat scoliose vaak toevallig ontdekt wordt.
 • Het hoofd staat niet recht (niet midden boven het bekken)
 • Het bekken is aan één kant hoger (broekspijp valt aan een kant langer dan de andere kant)
 • gibbus-fysio-roode-berghem Een schouder staat hoger/meer naar voren gekanteld dan de andere schouder (een schouderbandje glijdt vaak af) oudere patiënten klagen over pijn in rug, schouders en/of nek, terwijl jongeren er vaak helemaal niets van merken.

   

  De opening van de taille ( of tailleplooien) is/zijn bijna altijd asymmetrisch, en ook in de onderrug is de verdraaiing vaak te zien, indien de bocht laag in de rug doorloopt.
  Een gibbus wordt zichtbaar tijdens de buktest (vooroverbuigen zodat je probeert de tenen aan te raken met gestrekte knieën). Je ziet dan dat de hoogte van de ribben links t.o.v. rechts van de wervelkolom niet gelijk is.

Klachten

 • Het hebben van een scoliose geeft regelmatig geen rugpijnklachten, hoewel ernstige bochten oncomfortabel kunnen zijn. Vooral kinderen geven vaak geen klachten aan, maar valt juist de houdingsafwijking op.
 • De vormafwijking wordt het eerst herkend door de consultatiebureauarts of schoolarts of juist door de ouders. Een rug met scoliose ziet er, vooral aan de achterzijde, anders uit. Door de asymmetrie trekt de kleding scheef, bandjes glijden van de schouders af en broekzomen/rokken hangen ongelijk. Dit cosmetische aspect kan grote impact hebben voor de patiënt en de omgeving.
 • Rugpijn bij kinderen. Vaak is vaak te verklaren, doordat de rugspieren niet goed getraind zijn. oudere patiënten klagen over pijn in rug, schouders en/of nek, terwijl jongeren er vaak helemaal niets van merken.
 • Vermoeidheid bij kinderen en volwassenen. De scoliose maakt het bewegen van de rug moeilijker, en leidt vaak tot vermoeidheid. Dit geldt met name voor scolioses die niet in balans zijn (denk aan een C-kromming, of S kromming waarbij de ene kromming veel sterker is dan de andere).
 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Lage rugpijn
 • Zere benen

Welk aanvullend onderzoek is zinvol en wanneer?

Er is geen aanvullend onderzoek nodig, als er uit het lichamelijk onderzoek blijkt dat de scoliose houdingsafhankelijk is. De scoliose verdwijnt dan bij correctie van het beenlengteverschil, en/of de bochel verdwijnt bij vooroverbuigen.
Wanneer is er wel aanvullend onderzoek zinvol? Als de houdingsafwijking niet redresseerbaar is door correctie van het beenlengte verschil of door voorover te buigen. Ook wanneer uw kind klaagt over pijn en een beenlengte verschil heeft dat groter is dan 1.5 cm. Aanvullend kan een röntgenfoto van de rug gemaakt worden om vergroeiingen te constateren en de hoek van de verkromming te meten. Ook het inschakelen van de kinderarts of orthopeed is wenselijk. Verder beeldvormend onderzoek, zoals b.v. een MRI, is slechts gewenst als er ingewikkelde vergroeiingen geconstateerd worden, of er een verdenking is op afwijkingen aan het zenuwstelsel.

Wat is de prognose?

Scoliose gaat nooit vanzelf over. Zolang een tiener in de groei is kan het zelfs behoorlijk snel verergeren. Scoliose moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt om een effectieve behandeling te kunnen uitvoeren.

Waaruit bestaat de behandeling?

 • Mobiliseren van de beperkte gewrichten in bekken, heupen, rug en nek
 • Verkorte spieren rekken
 • Conditie verbeteren, algeheel en lokaal
 • Krachttraining van buik, billen, benen en rug
 • Houdingsadvies
 • Sport en sportadvies

Nekpijn, hoofdpijn en rugpijn bij opgroeiende kinderen tussen 2 en 18 jaar.

Deze tekst onder dit kopje zetten:

Heeft u kind van:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn??

Dit zijn signalen die kinderen regelmatig aangeven. Helaas nemen ouders en artsen deze signalen niet serieus. Toch moet u er alert op zijn, want het zijn veelal werkelijke klachten.
Soms zijn de nek en hoofdpijnklachten voor uw kind zo gewoon geworden, dat het voor deze kinderen normaal is dat ze dat elke dat hebben. Pas als je doorvraagt geven ze aan dat ze dat altijd hebben. Het kan ervoor zorgen dat uw kind uiteindelijk erg moe wordt. Zo moe, dat ze in een sociaal isolement kunnen raken. Gaan weinig of niet naar school. Moeten overdag slapen, nadat ze thuis zijn van school. Kunnen na school de energie niet meer opbrengen om andere leuke dingen te doen, zoals sporten, afspreken of spelen.

Mogelijke oorzaken zijn:

 • Trauma: val, botsing etc.
 • Houdingsafwijking
 • Voormalige HCFS, baby met voorkeurshouding of KISS

Fysio Roode is gespecialiseerd in Kinder Manuele Therapie en kan u duidelijk vertellen en uitleggen wat bij u kind de oorzaak en behandeling is. Vaak doen we dit samen met de kinderfysiotherapeut.

 • Revalidatie
  Deze tekst plaatsen onder kopje revalidatie

 

Revalidatie is onze kracht.

Wij kijken met onze specialistische expertise samen met u naar de oorzakelijkheden van het ontstaan van u gezondheidsprobleem en naar de verschillende mogelijkheden om zo optimaal mogelijk te kunnen herstellen binnen uw grenzen. Het revalidatie traject wordt voor u gevisualiseerd, geëvalueerd en bijgesteld. Geen geprotocolleerde oefentherapie uit een boekje, maar functionele trainingen afgesteld op uw gezondheidsprobleem, leeftijd en conditie, waarbij wij u niet uit het oog verliezen. Niet uw gezondheidsprobleem, maar U staat centraal! Daar ligt onze kwaliteit. Samen met u zetten wij ons in om u weer te kunnen laten bewegen zoals u dat wilt, ook om te voorkomen dat er andere gezondheidsproblemen ontstaan.

Revalidatie na:

 • Totale Knie Operatie
 • Totale Heup Operatie
 • Schouder Operatie
 • Knie Operatie
 • Hernia
 • Chronisch/langdurig pijn
 • Rugklachten
 • Nekklachten
 • Hoofdpijn
 • Peesletsel
 • Sportletsel
 • Etc.

Nekpijn, hoofdpijn en rugpijn bij opgroeiende kinderen tussen 2 en 18 jaar.

Heeft u kind last van:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn??

Dit zijn signalen die kinderen regelmatig aangeven. Helaas nemen ouders en artsen deze signalen niet serieus. Toch moet u er alert op zijn, want het zijn veelal werkelijke klachten.

Soms zijn de nek en hoofdpijnklachten voor uw kind zo gewoon geworden, dat het voor deze kinderen normaal is dat ze dat elke dat hebben. Pas als je doorvraagt geven ze aan dat ze dat altijd hebben. Het kan ervoor zorgen dat uw kind uiteindelijk erg moe wordt. Zo moe, dat ze in een sociaal isolement kunnen raken. Gaan weinig of niet naar school. Moeten overdag slapen, nadat ze thuis zijn van school. Kunnen na school de energie niet meer opbrengen om andere leuke dingen te doen, zoals sporten, afspreken of spelen.

Mogelijke oorzaken zijn:

 • Trauma: val, botsing etc.
 • Houdingsafwijking
 • Voormalige HCFS, baby met voorkeurshouding of KISS

Fysio Roode is gespecialiseerd in Kinder Manuele Therapie en kan u duidelijk vertellen en uitleggen wat bij u kind de oorzaak en behandeling is. Vaak doen we dit samen met de kinderfysiotherapeut.

kinesiotaping-fysiotherapie-fysio-roode-four2go-berghem-e1483196917850Kinesiotape wordt als extra interventie toegepast om sneller tot een resultaat te komen. De tape zorgt er niet voor dat de patiënt/sporter sneller geneest, maar het weefsel kan beter regenereren doordat enkele processen in het lichaam ondersteund of geactiveerd worden. De tape kan dus belemmeringen die het herstelproces vertragen, verminderen dan wel oplossen.

De tape is elastisch en zorgt ervoor dat het de huid lift (optilt). Hierdoor ontstaat een direct een afname van de druk, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. Ook de druk op de pijnreceptoren neemt af en de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende tapetechnieken, die ook verschillende effecten bewerkstelligen. Een van de belangrijkste effecten, is het stimuleren van het zelf genezend vermogen van het lichaam.

Logo-Fysio-Berghem-Fysio-Roode

Fysio ROODE

Burgemeester van Erpstraat 4
5351 AW Berghem

0412 – 657956
info@fysioroode.nl

Openingstijden:

Maandag – Donderdag
08:00 – 21:00 uur

Vrijdag
08:00 – 18:00 uur

Zaterdag – Zondag
Gesloten

qualizorg Fysio Roode Berghem