Wat hebben we in huis

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch beroep wat gespecialiseerd is in het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. U kunt bij Fysio Roode terecht met alle klachten en stoornissen die betrekking hebben op het houdings-en bewegingsapparaat, zoals spieren, pezen, banden, gewrichten en zenuwen. Maar ook bij Claudicatio Intermittens (chronisch vaatlijden) en COPD (longlijden) bent u bij Fysio Roode aan het juiste adres. Op basis van de door uw aangegeven klachten en lichamelijk onderzoek stellen onze therapeuten een gerichte diagnose en behandelplan op. Wij behandelen de klachten die u belemmeren tijdens uw dagelijkse activiteiten thuis, op uw werk (of school) en tijdens het sporten.

De fysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn staan alle ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF. Wij volgen de laatste nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet en zijn op de hoogte van de nieuwste behandelvormen. Wij werken evidence-based dat wil zeggen dat wij de laatste wetenschappelijke inzichten integreren in onze behandelingen.

Fysio Roode heeft alle expertise in huis voor een geslaagde behandeling en begeleiding van:

 • Klachten aan de wervelkolom: Nek, bovenrug en lage rug
 • Knie-, enkel- en heupklachten Voet – Acute sportletsels – Overbelastingsklachten
 • Schouderklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Chronische Pijnklachten
 • Vaatlijden (Claudicatio Intermittens)
 • Longlijden (COPD)
 • Revalidtie na operatie zoals; nieuwe heup/knie, schouderoperatie, knieoperatie
 • Sportblessures

Fysio Roode heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hiernaast is fysiotherapie direct toegankelijk. Dit houdt in dat u geen verwijsbrief nodig heeft voor  de fysio-, kinderfysio- of manueel therapeut.

Manuele Therapie

Manuele Therapie is voornamelijk gericht op het behandelen van gewrichten van de wervelkolom (nek, borstwervels, lage rug en SI), maar ook van heupen, schouders, ellebogen , knieën, enkels, voeten etc. Heeft u moeite met het bewegen van een gewricht of ervaart u daarbij pijn, dan kan Manuele Therapie uitkomst bieden.

Door middel van manuele technieken (manipulatief en mobiliserend) wordt direct de mobiliteit van het betreffende gewricht verbeterd. Het resultaat is dus snel merkbaar: directe toename van bewegingsvrijheid en directe afname van pijn. Tevens worden adequate adviezen, oefeningen en training gegeven om uw belastbaarheid te verhogen. De oefeningen kunnen bijvoorbeeld spierversterkend zijn, maar ook mobiliserend of rekkend.

Heeft u klachten, zoals:

 • Hoofdpijn – nekpijn – duizeligheid – rugpijn
 • Schouderpijn – bilpijn – pijn in de hoge rug (ook ribben en borstbeen)
 • Pijn bij het heffen van uw arm
 • Pijn in de lies en/of heup
 • Tintelingen en/of uitstraling in een arm of been, voet of hand
 • Knie- of enkelklachten veroorzaakt door een beperkte beweeglijkheid
 • Pijn bij het bewegen van een gewricht.

Zijn deze klachten ontstaan na een verkeerde beweging, al langer bestaand en komt u er maar niet vanaf (het is erin geslopen)? Of is er sprake van een overbelasting? Is er sprake van artrose (slijtage) of juist een acute klacht? Neem dan contact op met ons op.

Tevens kunt u bij ons terecht, wanneer u een (huil–)baby met een voorkeurshouding, een kind met hoofdpijn, nekpijn, rugpijn of een verkeerde houding heeft.

Fysio Roode heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en kinderen met bovenstaande klachten; Sacha Roode en Lieke Adriaans zijn beiden namelijk geregistreerd Kinder Manueeltherapeut.

Kinder Manuele Therapie

Kinder Manuele Therapie is een verbijzondering (een specialisatie) in de Manuele Therapie. In onze praktijk heeft Sacha zich gespecialiseerd en geschoold tot geregistreerd Kinder Manueel Therapeut, omdat bij het behandelen van kinderen en zeker bij zuigelingen specifieke manueel therapeutische vaardigheden evenals specialistische kennis noodzakelijk is. Kinderen van 0 tot 18 jaar behoren tot de doelgroep. Wanneer is de behandeling van een Kinder Manueeltherapeut zinvol:

Hoog Cervicale Functie Stoornis (voorheen KiSS). Hiermee wordt de baby met een voorkeurshouding of een overstrekkingsneiging bedoeld. Vaak zie je dan een asymmetrische schedel.

Manuele Therapie bij HCFS

Een voorkeurshouding is een gevolg van een HCFS. (Voor 2015 werd dit KISS genoemd.) Deze HCFS is veroorzaakt door bijvoorbeeld een traumatische bevalling of keizersnede, (verborgen) reflux, voedingsallergie, heupafwijking of bloeding/scheurtje in de halsspier (M. Sternocleidomastoideus). Wanneer u is opgevallen dat uw baby erg vaak, of zelfs alleen maar een kant op kijkt of ligt, wordt dit een asymmetrische zuigeling of een baby met een voorkeurshouding genoemd. Uw huisarts, consultatiebureau-arts, kinderfysiotherapeut en manueeltherapeut kunnen u hier meer over vertellen indien u hierover vragen heeft. Heel vaak gaat dit gepaard met onrust van het kind, waardoor zij ontroostbaar kunnen huilen. Dit hoeft dus niet altijd het geval te zijn, beide symptomen (asymmetrie en overmatig huilen) kunnen zich echter ook apart manifesteren.
Het ontroostbaar huilen is een van de meest vervelende en opvallende symptomen. Vervelend voor uw kind, maar ook u als ouders. Omdat een scheve baby zich vaak onopvallend presenteert is het herkennen van een constante, zelfs kleine scheve lighouding al een waarschuwing. ). Vaak onstaat door het asymmetrisch liggen een afplatting van de schedel. Meestal wordt dit in de eerste 2 tot 4 weken zichtbaar. Dit wordt schedelasymmetrie of plagiocephalie genoemd. Als de begeleidend arts na enkele (2-3) maanden maatregelen laat nemen, dan is de schedelvervorming dikwijls al een feit. Een scheve schedel verdient extra aandacht van de ouders.

Wanneer u een lichte schedel-afplatting door de asymmetrische lighouding in de eerste 2-4 weken bespeurt, is een direct bezoek aan de Kinder Manueeltherapeut zinvol. Uitstel van dit bezoek kan tot verdere (onnodige) vervorming van de schedel leiden.
Een hoog cervicale functie stoornis verstoort de normale motorische en gedragsmatige ontwikkeling van een baby vanaf de geboorte gedurende zijn groei totdat het centraal zenuwstelsel uitgerijpt is.
Zowel de motorische als de gedragsmatige ontwikkeling van het kindje verlopen anders dan bij kinderen zonder een HCFS, omdat zij hun nek niet op de gebruikelijke wijze kunnen bewegen. Dit heeft 3 redenen.

 • Wanneer er sprake is van een HCFS, is de as van bewegen van het gewrichtje veranderd, en is dus de functie daarvan verstoord. Het gevolg is, dat uw kindje zijn hoofd niet op de gebruikelijke, normale manier kan bewegen. Kortom de “mogelijkheid” om het gewrichtje in alle richtingen te kunnen bewegen is er niet, omdat er sprake is van deze functiestoornis/functiebeperking.
 • Omdat er geen volledige mogelijkheid is tot bewegen, kunnen de spieren die deze bewegingen zouden moeten maken over dat bewegingstraject, ook niet ingezet worden. Dit betekent krachtsverlies van deze spiergroepen ten opzichte van de kinderen zonder HCFS.
 • Omdat de motoriek op basis van reflexactiviteit wordt gefundeerd en doorontwikkeld ontstaat er bij kinderen met een HCFS een overstrekkingsneiging of voorkeurshouding.

Wat is het doel van de Kinder Manuele Therapie bij HCFS?

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.
Als Manueeltherapeut gebruik je zachte specifieke behandeltechnieken om de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) te normaliseren. Het is voor de baby erg belangrijk dat de hoge nek goed functioneert. Het doel is dan ook zoveel mogelijk “voorwaarde scheppend” te werken voor de belangrijke functies van de hoge nek.
Wanneer de onbehandelde asymmetrische zuigeling zich verder gaat ontwikkelen, kunnen verstoringen zich niet alleen in nek presenteren, maar ook voortzetten in de gehele wervelkolom, bekken en heupgewrichten.
Indien uw zuigeling 2 weken oud is, kunt u al bij de manueeltherapeut terecht. Wij zien uw kind graag zo jong mogelijk, omdat na inzetten van de manueel therapeutische behandeling, de klachten dan ook zo snel mogelijk opgeheven zijn. Tendens: Hoe jonger uw kindje bij aanvang van de behandeling is (met als voorwaarde niet jonger dan 2 weken), des te sneller is het herstel.
De behandeling van uw baby wordt altijd in samenwerking gedaan met een kinderfysiotherapeut in verband met motorische ontwikkeling van het kind.

Wat is het doel van Manuele Therapie bij een baby met een HCFS?

 • Opheffen functiestoornis(sen) in de nek
 • Opheffen overstrekkingsneiging
 • Versterken van de spieren in de nek en hals (ventrale keten) passend bij de kalenderleeftijd en of motorische leeftijd, komen tot hoofdbalans en hoofdoprechtingsreflex
 • Integreren van de overactieve primitieve reflexen

Hoe opheffen HCFS en herstellen motorische ontwikkeling:

Ad 1) Door invloed van zeer zorgvuldige, uiterst precieze, mobiliserende technieken uitgevoerd door een Manueel Therapeut die zich gespecialiseerd heeft in Kinder Manuele Therapie, wordt de as van het gewricht hersteld en dus de functiestoornis opgeheven.
Ad 2) De overstrekkingsneiging en voorkeurshouding wordt door middel van hanteringsadviezen, oefeningen en adviezen veminderd. Ook heeft Fysio Roode een “app”: “Voorkeurshouding baby” voor u ontwikkeld, waarin alle adviezen worden ondersteund met foto’s en fimpjes. Deze is gratis te downloaden in de app-store of play-store.
Ad 3) De kracht van de spieren in de nek en hals van een baby met HCFS wordt vergeleken met de kracht van de spieren in de nek en hals van een baby zonder HCFS. Dit betreft vooral de buigende spieren van de nek (de ventrale keten), deze bevinden zich aan de voor- en buitenzijde van de hals. Deze spiergroepen worden opgetraind/versterkt door middel van oefeningen die passen bij de kalenderleeftijd en/of motorische leeftijd van uw kind.
Ad 4) De aanwezige overactieve primitieve reflexen worden geïntegreerd door middel van oefeningen. Wanneer dat onvoldoende lukt, is het noodzakelijk om een reflexintegratiebehandelaar in te schakelen.

UITERLIJKE KENMERKEN OVERSTREKKINGSNEIGINGEN:

 • Baby houdt het hoofd extreem vaak in het midden
 • Baby is erg stijf en gespannen
 • Eventueel brachiocephalie (dit betekent een afgeplat achterhoofd)

 

UITERLIJKE KENMERKEN VOORKEURSHOUDING:

 • Baby kijkt extreem vaak naar 1 kant
 • Baby ligt scheef/asymmetrisch met romp in C of banaanvorm
 • Eventueel plagiocephalie (dit betekent een scheve, asymmetrische of afgeplatte schedel)
 • Baby kijkt vaak omhoog met de kin los van de borst

 

MOTORISCHE EN GEDRAGSMATIGE SYMPTOMEN ALS GEVOLG VAN EEN HCFS:

 • Onrustig
 • Kreunen
 • Huilt overmatig of krijst
 • Stijf
 • Wil niet op de buik liggen
 • Holle rug
 • Hoofd achterover
 • Kijkt omhoog
 • Slaapt slecht in
 • Slaapt niet door

 

Asymmetrie tijdens de motorische ontwikkeling van een baby tot kleuter (0 jaar tot 4 jaar) . Vooral zichtbaar bij het omrollen, kruipen of gaan staan en lopen van een kind.

Vanaf de geboorte van uw kind begint zijn motoriek zich te ontwikkelen. In de loop der tijd moeten de motorische ontwikkeling een aantal fases doorlopen. Er bestaat een leidraad van de “normale motorische ontwikkeling”, daarin wordt aangegeven wanneer uw kind bepaalde motorische vaardigheden zou moeten kunnen. Ondanks deze leidraad is het tempo waarin je kind zich ontwikkeld nog wisselend.

Tijdens de ontwikkeling van een kind kan het opvallen dat er asymmetrie ontstaat, zoals:

0 tot 3 maanden

 • Ligt veel vaker met het hoofd naar een en dezelfde kant gedraaid
 • Ligt vaak zo met het hoofd, dat het lijkt dat het omhoog kijkt
 • Kan al met 2 of 3 maanden omrollen
 • Tilt meteen vanaf de geboorte het hoofd heel hoog omhoog en ouders ervaren het kind als heel sterk
 • Stijve armen en benen

3-6 maanden

 • Kan wel naar links omrollen van buik naar rug, maar niet via de rechter kant (of andersom)
 • Kan wel van buik naar rug omrollen, maar niet van rug naar buik (of andersom)
 • Ligt op de buik, maar lijkt alsof het vliegt (gestrekte armen en benen, alleen de romp raakt de ondergrond)

6-15 maanden

 • Tijgert alleen met 1 been en 1 arm aan dezelfde kant, en tijgert niet om en om met links en rechts
 • Komt niet tot kruipen
 • Komt niet van lig naar zit
 • Komt niet van zit tot kruip

Indien u bij uw kind een van deze bovenstaande beschreven signalen terug ziet, kunt u contact opnemen met Fysio Roode.

Wij werken nauw samen met meerdere kinderfysiotherapeuten om zo snel, zo goed en adequaat mogelijk tot symmetrie te komen zodat de “normale motorische ontwikkeling” gevolgd wordt. Wij hebben regelmatig en intensief contact met elkaar.

Houdingsscoliose. Je ziet dan een scheve rug in zit of tijdens het staan./h3>

Wat is een scoliose?

Scoliose is een afwijking die ontstaat in de wervelkolom. Door een onbekende oorzaak ontstaat er een asymmetrische zijdelingse kromming in de wervelkolom, de rug is niet meer recht maar juist krom. Er ontstaat een driedimensionale vervorming in (een gedeelte van) de rug die vooral in zijwaartse richting zichtbaar is en opvalt. Het komt veel voor, ongeveer 3 op de 100 personen heeft een scoliose.

Hoe ontstaat een scoliose?

Er is een onderverdeling in structurele en niet-structurele scoliose.
Structurele scoliose: echte scoliose. Meestal is de exacte oorzaak van het ontstaan van een scoliose onbekend. Deze scoliose noemen we een idiopathische scoliose. Het treedt meestal op bij kinderen vanaf tien jaar die verder gezond zijn. De kans op het ontstaan of verergeren van de scoliose is het grootst tijdens de groei(spurt). Het is opvallend dat we deze scoliose vaker bij meisjes zien dan bij jongens. Er bestaan nog andere vormen van scoliose die niet zo vaak voor komen. Deze zijn ontstaan zijn door een verstoring van de functie van het zenuwstelsel, de spieren of een combinatie van beide. Maar ook wegens een aangeboren aanlegstoornis van de wervels.

Niet-structurele scoliose: Houdingsscoliose. Scoliose op basis van een houdingsafwijking of compensatie voor beenlengteverschil. Een houdingsscoliose laat een schijnbare verkromming van de wervelkolom zien. Deze verkromming verdwijnt als het kind vooroverbuigt. Wanneer er een beenlengteverschil aanwezig is, kan dit leiden tot een scheefstand van het bekken en de onderrug tijdens staan, waardoor de rest van de rug met een tegenbocht compenseert om het hoofd “er recht boven te houden”. Wanneer je zit, verdwijnt dus weer de bocht in de rug. Een beenlengteverschil komt veel voor. Een klein verschil heeft geen consequenties voor de rug, ook niet op de lange termijn. Maar wanneer er duidelijk meer dan 1 ½ cm. Verschil aanwezig is en uw kind klaagt over pijn in de wervelkolom, dan is dit een reden voor onderzoek naar de oorzaak van dit beenlengteverschil, controle en eventueel behandeling, eventueel doorverwijzen naar de kinderarts of orthopeed en/of podotherapeut.

Hoe ontdek je een scoliose?

 • De wervelkolom is asymmetrisch. De verkromming/scoliose kan zowel een C-vorm (enkele bocht) als S-vorm (dubbele bocht) hebben, en kan op verschillende plaatsen in de wervelkolom voorkomen, zowel in de boven-, midden- en onderrug.
  scoliose-fysio-roode-berghem
  Figuur 3. Indeling van scoliose naar de lokalisatie van de primaire bocht.
  A enkelvoudige lumbale scoliose,
  B dubbelvoudige thoracolumbale scoliose,
  C enkelvoudige thoracale scoliose,
  D enkelvoudige thoracolumbale scoliose.
 • Gibbus:
  Wanneer er een verdraaiing van de wervelkolom is, ontstaat een bolling in de ribben (gibbus), die vaak ter hoogte van het schouderblad het meest zichtbaar is. De buktest werd gebruikt bij de screening op school door de schoolarts. Helaas is deze sinds 2014 afgeschaft, waardoor er een onbekend aantal kinderen met scoliose niet vroegtijdig wordt gesignaleerd. Dit heeft ertoe geleid dat scoliose vaak toevallig ontdekt wordt.
 • Het hoofd staat niet recht (niet midden boven het bekken)
 • Het bekken is aan één kant hoger (broekspijp valt aan een kant langer dan de andere kant)
 • gibbus-fysio-roode-berghem Een schouder staat hoger/meer naar voren gekanteld dan de andere schouder (een schouderbandje glijdt vaak af) oudere patiënten klagen over pijn in rug, schouders en/of nek, terwijl jongeren er vaak helemaal niets van merken.

   

  De opening van de taille ( of tailleplooien) is/zijn bijna altijd asymmetrisch, en ook in de onderrug is de verdraaiing vaak te zien, indien de bocht laag in de rug doorloopt.
  Een gibbus wordt zichtbaar tijdens de buktest (vooroverbuigen zodat je probeert de tenen aan te raken met gestrekte knieën). Je ziet dan dat de hoogte van de ribben links t.o.v. rechts van de wervelkolom niet gelijk is.

Klachten

 • Het hebben van een scoliose geeft regelmatig geen rugpijnklachten, hoewel ernstige bochten oncomfortabel kunnen zijn. Vooral kinderen geven vaak geen klachten aan, maar valt juist de houdingsafwijking op.
 • De vormafwijking wordt het eerst herkend door de consultatiebureauarts of schoolarts of juist door de ouders. Een rug met scoliose ziet er, vooral aan de achterzijde, anders uit. Door de asymmetrie trekt de kleding scheef, bandjes glijden van de schouders af en broekzomen/rokken hangen ongelijk. Dit cosmetische aspect kan grote impact hebben voor de patiënt en de omgeving.
 • Rugpijn bij kinderen. Vaak is vaak te verklaren, doordat de rugspieren niet goed getraind zijn. oudere patiënten klagen over pijn in rug, schouders en/of nek, terwijl jongeren er vaak helemaal niets van merken.
 • Vermoeidheid bij kinderen en volwassenen. De scoliose maakt het bewegen van de rug moeilijker, en leidt vaak tot vermoeidheid. Dit geldt met name voor scolioses die niet in balans zijn (denk aan een C-kromming, of S kromming waarbij de ene kromming veel sterker is dan de andere).
 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Lage rugpijn
 • Zere benen

Welk aanvullend onderzoek is zinvol en wanneer?

Er is geen aanvullend onderzoek nodig, als er uit het lichamelijk onderzoek blijkt dat de scoliose houdingsafhankelijk is. De scoliose verdwijnt dan bij correctie van het beenlengteverschil, en/of de bochel verdwijnt bij vooroverbuigen.
Wanneer is er wel aanvullend onderzoek zinvol? Als de houdingsafwijking niet redresseerbaar is door correctie van het beenlengte verschil of door voorover te buigen. Ook wanneer uw kind klaagt over pijn en een beenlengte verschil heeft dat groter is dan 1.5 cm. Aanvullend kan een röntgenfoto van de rug gemaakt worden om vergroeiingen te constateren en de hoek van de verkromming te meten. Ook het inschakelen van de kinderarts of orthopeed is wenselijk. Verder beeldvormend onderzoek, zoals b.v. een MRI, is slechts gewenst als er ingewikkelde vergroeiingen geconstateerd worden, of er een verdenking is op afwijkingen aan het zenuwstelsel.

Wat is de prognose?

Scoliose gaat nooit vanzelf over. Zolang een tiener in de groei is kan het zelfs behoorlijk snel verergeren. Scoliose moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt om een effectieve behandeling te kunnen uitvoeren.

Waaruit bestaat de behandeling?

 • Mobiliseren van de beperkte gewrichten in bekken, heupen, rug en nek
 • Verkorte spieren rekken
 • Conditie verbeteren, algeheel en lokaal
 • Krachttraining van buik, billen, benen en rug
 • Houdingsadvies
 • Sport en sportadvies

Nekpijn, hoofdpijn en rugpijn bij opgroeiende kinderen tussen 2 en 18 jaar.

Heeft u kind last van:

 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn??

Dit zijn signalen die kinderen regelmatig aangeven. Helaas nemen ouders en artsen deze signalen niet serieus. Toch moet u er alert op zijn, want het zijn veelal werkelijke klachten.

Soms zijn de nek en hoofdpijnklachten voor uw kind zo gewoon geworden, dat het voor deze kinderen normaal is dat ze dat elke dat hebben. Pas als je doorvraagt geven ze aan dat ze dat altijd hebben. Het kan ervoor zorgen dat uw kind uiteindelijk erg moe wordt. Zo moe, dat ze in een sociaal isolement kunnen raken. Gaan weinig of niet naar school. Moeten overdag slapen, nadat ze thuis zijn van school. Kunnen na school de energie niet meer opbrengen om andere leuke dingen te doen, zoals sporten, afspreken of spelen.

Mogelijke oorzaken zijn:

 • Trauma: val, botsing etc.
 • Houdingsafwijking
 • Voormalige HCFS, baby met voorkeurshouding of KISS

Fysio Roode is gespecialiseerd in Kinder Manuele Therapie en kan u duidelijk vertellen en uitleggen wat bij u kind de oorzaak en behandeling is. Vaak doen we dit samen met de kinderfysiotherapeut.

Revalidatie is onze kracht

Wij kijken met onze specialistische expertise samen met u naar de oorzakelijkheden van het ontstaan van u gezondheidsprobleem en naar de verschillende mogelijkheden om zo optimaal mogelijk te kunnen herstellen binnen uw grenzen. Het revalidatie traject wordt voor u gevisualiseerd, geëvalueerd en bijgesteld. Geen geprotocolleerde oefentherapie uit een boekje, maar functionele trainingen afgesteld op uw gezondheidsprobleem, leeftijd en conditie, waarbij wij u niet uit het oog verliezen. Niet uw gezondheidsprobleem, maar U staat centraal! Daar ligt onze kwaliteit. Samen met u zetten wij ons in om u weer te kunnen laten bewegen zoals u dat wilt, ook om te voorkomen dat er andere gezondheidsproblemen ontstaan.

Revalidatie na:

 • Totale Knie Operatie
 • Totale Heup Operatie
 • Schouder Operatie
 • Knie Operatie
 • Hernia
 • Chronisch/langdurig pijn
 • Rugklachten
 • Nekklachten
 • Hoofdpijn
 • Peesletsel
 • Sportletsel
 • Etc.

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel binnen de revalidatie. Vaak werken vele disciplines samen rond een patiënt. Denk aan een revalidatiearts, orthopeed, verpleegkundige, ergotherapeut, orthopedische instrumentenmaker, psycholoog of maatschappelijk werk/counseler.
De revalidatie begint daarom met een uitgebreid onderzoek naar de stoornis en de gevolgen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast wordt er gekeken naar de motivatie en leerbaarheid van de patiënt om te kijken of er overeenstemming is te vinden over het stellen van haalbare doelen. Aan de hand van die doelen wordt besloten of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patiënt. Nadat de doelen zijn vastgesteld wordt gekeken hoe die doelen te behalen zijn.

Krachttraining

Krachttraining is training met (extra) weerstand om de kracht te verbeteren, meestal met het doel om (sport)prestaties te verbeteren. Anders dan met fitness, waarbij bewegen meestal het doel op zich is, is krachttraining in de meeste gevallen puur een middel om bewegingsvormen beter uit te voeren om zo prestaties tot een hoger niveau te leiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het sterker maken van de beenspieren van een sprinter.
Voor krachtsporters is krachttraining het belangrijkste element van hun training. Krachttraining is te verdelen in algemene krachttraining, en (sport)specifieke krachttraining.

Algemene krachttraining

Algemene krachttraining heeft als doel om het gehele lichaam sterker te maken. De training heeft dan als doel om het gehele lichaam te verstevigen en niet één spiergroep, of sterker worden in slechts een beweging. Dit kan in verschillende situaties al merkbaar zijn. Denk hierbij aan het verstevigen van de rug om rugklachten te voorkomen bij mensen die veel zitten, het voorkomen van blessures bij sporters, of om gewoon in het geheel een sterker atleet te worden. Voorbeeld: squatten of kniebuigingen voor een schaatser.

Specifieke krachttraining

Specifieke krachttraining wordt voornamelijk bij sporters gebruikt. Deze vorm van krachttraining concentreert zich op een specifieke beweging uit een bepaalde sporttak, aangepast aan de soort kracht die van toepassing is bij het uitvoeren van die beweging. Er wordt hierbij vaak afgeweken van de vrij ‘vaste’ standaard oefeningen met gewichten, zodat coördinatie ook een grotere rol speelt bij het uitoefenen van deze krachtoefeningen.

Wat is claudictatio Intermittens?

Etalagebenen ofwel claudicatio intermittens zijn benamingen voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Hierbij voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn, door slagaderverkalking.

De term etalagebenen is bedacht, omdat patiënten zich een houding willen geven wanneer zij noodgedwongen moeten rusten tijdens het wandelen. Zodra er tijdens het wandelen, pijn ontstaat en ze door pijn niet meer heen kunnen lopen, gaan ze bijvoorbeeld in de etalage van een winkel staan te kijken.

Indeling van Claudicatio intermittens.

CI wordt door de artsen ingedeeld in vier stadia:

 • Stadium 1:
  Er is sprake van een vernauwing, maar er zijn nog geen typische klachten van claudicatio intermittens.
 • Stadium 2:
  Er is sprake van een vernauwing en er zijn klachten passend bij claudicatio intermittens. Afhankelijk van de loopafstand, maken artsen een onderscheid tussen 2A en 2B.
  Stadium 2A: men kan pijnvrij meer dan 100 meter lopen.
  Stadium 2B: er treedt pijn op, voordat er 100 meter gelopen is.
  De meerderheid van de patiënten blijft in stadium twee.
 • Stadium 3:
  Er is sprake van een vernauwing en er zijn klachten tijdens lopen passend bij claudicatio intermitten en er is sprake van pijn in rust in benen en/of voeten. De pijn vermindert wanneer men het been van het bed of stoel laat hangen. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen komt in het aangedane been ernstig in het gedrang.
 • Stadium 4:
  Als gevolg van de ernstige verkalking, ontstaan aan de aangedane voet, niet genezende wonden, necrose of gangreen. Er bestaat hierdoor gevaar voor amputatie.

(De stadia 3 en 4 worden door de artsen kritieke ischemie genoemd. Bij kritieke ischemie wordt ook een lage bloeddruk in de benen gemeten (minder dan 50 mmHg ter hoogte van de enkels en/of 30 mmHg ter hoogte van de grote teen).

Waar komt de pijn in de benen vandaan?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop van de jaren kan slagaderverkalking (medische term: atherosclerose) vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose.

Atherosclerose:

fysio-roode-etalagebenen-beghem

Op de plaats van de stenose kan minder bloed passeren. Door de beschadiging van het bloedvat en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen bij zo’n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo’n stolsel kan een bloedvat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt de pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

Wat is de oorzaak?

Risicofactoren voor vernauwingen in de (been)slagaders zijn:

 • roken
 • hoge bloeddruk
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • overgewicht
 • weinig lichaamsbeweging
 • erfelijke aanleg en leeftijd kan ook een rol spelen.

Wat zijn de klachten

De belangrijkste klacht bij een vernauwing van de beenslagaders, is pijn tijdens het lopen en verder lopen lijkt niet mogelijk. Na even rusten verdwijnt de pijn weer.
De pijn zit meestal in de kuit, maar soms ook in de bovenbenen of de bilspieren. Dit is afhankelijk van de plaats van de vernauwing. Hoe ernstiger de vernauwing, hoe sneller de problemen optreden. Sommige mensen hebben alleen last na een flink eind lopen, anderen al na enkele meters of hebben de klachten al in rust.

Andere klachten die wijzen op een slechte doorbloeding van de benen zijn:

 • koude voeten
 • verdwijnen van haargroei op voeten en tenen
 • verdwijnen van de onderhuidse vetlaag in de benen
 • langzamere groei van de nagels
 • verdikking van de teennagels (kalknagels)
 • het gevoel in de benen verminderd of verdwijnt

Bij kleine vernauwingen merkt u niets. De menselijke slagaders zijn in staat om kleine vernauwingen op te vangen. Pas bij meer dan 70% vernauwing ervaart de patiënt klachten.
Soms zijn er klachten in rust. Met name als het bloedvat afgesloten is of als er in de buurt nog een afsluiting zit. Dan komt de zuurstofvoorziening van de benen in het gedrang. Dit noemt men rustpijn.

Men spreek van nachtpijn als de pijn ’s nachts optreedt. Dit ontstaat, omdat de bloedruk tijdens het slapen daalt. Daardoor wordt er minder bloed door de aderen gepompt met als resultaat, dat er pijn ontstaat meestal in de tenen of voeten. Vaak leggen die patiënten hun benen uit het bed zodat het bloed weer naar de voeten stroomt of gaan een stukje lopen ter verlichting van de pijn.

Diagnose en onderzoek bij etalagebenen / claudicatio intermittens:

De arts kan lichamelijk onderzoek doen door beide benen met elkaar te vergelijken. Er wordt gekeken/gevoeld naar:

 • kleurverschillen/kleurveranderingen
 • temperatuurverschillen
 • pulsaties van de voetslagader
 • nagelgroei/beharing

Verder kan de arts een ENKEL-ARM -INDEX onderzoek (EAI) doen.

Hierbij wordt de bloeddruk van de enkels en de bovenarmen gemeten. De verhouding tussen de bovendruk in de onderbenen en de armen is de EAI. Normaal is de bloeddruk in de slagader vrijwel gelijk aan die in de arm. Bij vernauwing in het been is de bloeddruk in de enkel lager dan die in de arm.

Ook kan er een looptest afgenomen worden op de lopende band.

Behandeling van etalagebenen:

Geadviseerd wordt om looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut te gaan doen voor het beste resultaat. Vaak gaat u op een verkeerde manier lopen, minder lopen etc omdat u pijnklachten heeft. Looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetert de looptechniek. Een betere looptechniek zorgt voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten. Uw fysiotherapeut neemt enkele vragenlijst af en een loopbandtest om uw voortgang te registeren.

Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de therapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen, cardio/conditie-training en indien nodig aanpassing van het looppatroon. De begeleiding wordt langzaam afgebouwd en U gaat zelfstandig trainen. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat u het lopen blijft volhouden, neem de beslissing om de rest van uw leven structureel tijd in te ruimen voor looptraining.
Want: Lopen leidt in de meeste gevallen tot betere resultaten op lange termijn dan dotteren.

Claudicatio intermittens betekent etalagebenen. Onze collega Marlene van Rosmalen behandeld als sinds 2009 clienten met Claudicatio Intermittens. Zij is vanaf het begin lid van het netwerk voor Claudicatio Intermittens (CI). In eerste instantie regionaal netwerk Den Bosch en later van het landelijke Claudicationet.
Deze behandeling bestaat uit het vergroten van de (pijnvrije) loopafstand, verbeteren van conditie en kracht. Advies en begeleiding in stoppen met roken (indien nodig) en aanpassen van de leefstijl. Het is belangrijk om “Samen met de client” te werken aan herstel en dat dit blijvend van aard is.

De diagnose CI Fontaine 2b wordt tegenwoordig, op verwijzing van de huisarts en specialist, vergoed uit de basisverzekering voor 37 keer gedurende van een periode van 1 jaar. Dit betekent dat u, de patient, geen aanvullende verzekering nodig heeft om dit traject te doorlopen. Let op!: Het gaat wel ten koste van uw eigen risco, als deze dat jaar nog niet voor andere zaken is verbruikt.

Longrevalidatie

Fysio Roode is gespecialiseerd in longrevalidatie bij patiënten met COPD, astma en Corona / Covid-19.

Bij een longaandoening zoals COPD, astma of Corona kunt u het bij de minste inspanning al benauwd krijgen. Ook kan bewegen al snel leiden tot hoesten. Doordat het bewegen u moeite kost en omdat u vaak minder energie heeft, gaat u vanzelf minder bewegen. Hierdoor gaat u vaak dingen niet meer doen en stopt u soms zelfs met hobby’s of met sporten. Omdat u minder geneigd bent om te bewegen, gaat u vermoeidheid uit de weg, maar daardoor worden u klachten eigenlijk alleen maar erger. Spierkracht en conditie nemen af, met als gevolg, dat het bewegen u nog  meer moeite gaat kosten en dat resulteert in nog minder doen. Nu is de vicieuze cirkel rond, en wordt het van kwaad naar erger.

Met de goede training en begeleiding, kunt u uw conditie weer verbeteren en de vicieuze cirkel doorbreken. Dan wordt het weer gemakkelijker om dingen te gaan doen. U beweegt weer meer, bent minder kortademig bij dagelijkse activiteiten, krijgt het minder snel benauwd, hoest minder, krijgt meer plezier in bewegen en uw conditie en kracht nemen toe.

Onze fysiotherapeut, die gespecialiseerd is in COPD en astma, stelt een behandelplan met u samen op. Dit geldt ook voor patiënten die Corona doorgemaakt hebben. U traint individueel en/of in kleine groepjes, maar ieder met een eigen, op uw klachten en mogelijkheden, afgestemd programma.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Advies en uitleg m.b.t. uw aandoening
 • ACBT en hoesttechnieken
 • Conditietraining
 • Spierkrachttraining
 • Ademhalingsoefeningen
 • Ontspanningsoefeningen

Behandeling van chronische pijn door gebruik van TENS.

Heeft u altijd pijn en al diverse therapieën geprobeerd, en heeft dit niet voldoende geholpen? Dan is misschien behandeling met een TENS-apparaat iets voor u. Het is eenvoudig toepasbaar en u kunt dit doen in eigen beheer.

Een anesthesist kan dan een TENS-apparaat voorschrijven, als mogelijke behandelvorm van pijn (pijnbestrijding).

Wat is TENS?

TENS is een afkorting van Transcutane Electrische Neuro Stimulatie.

Deze behandeling kan  voorgeschreven worden door een specialist van de pijn-poli of een anesthesist als vorm van pijnbestrijding. TENS is geindiceerd bij alle vormen van chronisch pijn.

Hoe werkt TENS?

Een TENS-apparaat is een klein draagbaar apparaatje, vaak kleiner dan een mobiele telefoon. Deze kunt u aan uw broekriem bevestigen.

Dit apparaatje geeft zwakke elektrische stroompjes door middel van kabeltjes naar plak-elektrodes, die op je huid zijn aangebracht. De sterkte of intensiteit van de elektrische prikkels kunt u zelf regelen via de knoppen op het apparaatje. De elektrodes op de huid worden op de geadviseerde plaats op uw lichaam geplakt om zo tot het meest optimale resultaat te komen.

Wat zijn de effecten van TENS?

 • Het stimuleert de afgifte van pijnstillende stoffen door het lichaam
 • Het heeft een spierontspannend effect
 • Het remt de werking van de zenuwen die pijn geleiden.
 • De mate van pijnverlichting is wisselend en verschillend per persoon.

Hoe kom ik aan een TENS-apparaat?

Indien u een verwijzing hebt gekregen van de anesthesist of pijnpoli, neemt u contact met ons op. Wij melden u dan (met verwijzing van de arts) aan bij de leverancier van het apparaat. Die levert binnen enkele dagen het apparaat bij u thuis. Het geleverde TENS-apparaat heeft u in bruikleen voor een periode van enkele weken, zodat u kunt ervaren en beslissen of het een behandeltherapie is die past bij u en uw chronische klachten. Mocht dit zo zijn dan wordt het apparaat voor u aangevraagd.

Zodra u het apparaat ontvangen hebt, kunt u een afspraak maken bij ons en krijgt u een intakeafspraak met een in TENS-gespecialiseerde fysiotherapeut. Die geeft u instructies over het gebruik van het apparaat.

De vergoeding van het TENS-apparaat is per zorgverzekeringsmaatschappij wisselend. Dit geldt voor zowel het TENS-apparaat als voor de elektrode. Maar daar kunnen ze u meer over vertellen tijdens het intake gesprek op de praktijk.

specialisatie Fascia Integratietherapie | Fysio Roode Berghem | Fysiotherapie

Fit

Samen werken wij aan je conditie voor meer energie!

Persoonlijke begeleiding

Kleine groepen van max. 4 personen krijgt waar je voor komt!

Sterk

Versterk je spieren met als resultaat dat jij je weer fit en sterk gaat voelen!

Kaak-Fysiotherapie

Regelmatig hebben mensen pijn rondom het kaakgewricht. Dit kan zijn in de vorm van “knappen” van de kaak tijdens eten of lachen, “op slot springen” van de kaak, maar ook in de vorm van vermoeidheid of pijn rondom het kaakgewricht. Dit kan behandeld worden door fysiotherapie voor de kaak.

Verschillende benamingen voor pijnklachten van de kaak

 • CMD: craniomandibulaire dysfunctie
 • TMD: tempomandibulaire dysfunctie.

Wat kan de oorzaak zijn van kaakklachten?

 • na een bezoek aan de tandarts, waarbij je je mond ver en/of (te) lang open hebt moeten houden
 • verandering van de stand van het gebit, bijvoorbeeld na het vullen van een kies
 • bepaalde gewoontes, zoals nagelbijten, tandenknarsen of kaakklemmen (meestal doe je dit in je slaap)
 • na een klap tegen het hoofd of de onderkaak
 • bij gebruik van mondkapje (met gelaatstrekkingen proberen het op de plaats houden of brengen van het mondkapje zonder dat je eraan komt met de handen)
 • stress
 • slaaphouding, bijvoorbeeld slapen op de buik 
 • tandenknarsen

Wat zijn de meest voorkomende klachten bij kaakproblemen?

 • knappend of klik-geluid bij openen/sluiten mond
 • pijn rondom het kaakgewricht, het oor en de zijkant van het hoofd en nek
 • stijfheid van de kaken, door bijvoorbeeld slijtage van de kaak
 • vermoeidheid en/of pijn in de kauwspieren
 • beperkte mondopening
 • pijn in tanden en/of kiezen
 • hoofdpijn
 • nekpijn

De kaakklachten uiten zich niet alleen in pijnklachten rondom de kaak, maar ook in beperking van activiteiten en functie van de kaak. Hiermee wordt bedoeld: praten, gapen, kauwen en slikken. Daarnaast kunnen er stoornissen in en rond het kaakgewricht een onderliggende oorzaak zijn voor oorpijn, hoofdpijn en nek- en schouderklachten.

De kaak-fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van de kaak en brengt door middel van een vraaggeprek, vragenlijst en lichamelijk onderzoek de kaakproblemen in kaart en stelt een behandelplan op. De behandeling kan bestaan uit onder andere: adviezen, mobiliserende technieken, massage en oefeningen voor thuis.

specialisatie Dry Needling | Fysio Roode Berghem | Fysiotherapie

Logo Fysio Roode Berghem   Logo Fysio Roode kids Berghem

Fysio ROODE

Burgemeester van Erpstraat 4
5351 AW Berghem

0412 – 657956
info@fysioroode.nl

Openingstijden:

Maandag – Donderdag
08:00 – 21:00 uur

Vrijdag
08:00 – 18:00 uur

Zaterdag – Zondag
Gesloten

qualizorg Fysio Roode Berghem