Vergoedingen/Tarieven

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars hebben fysiotherapie en manuele therapie (beweegzorg) in de aanvullende verzekering opgenomen. Voor iedere aanvullende verzekering geldt een andere vergoeding voor fysio- en manuele therapie. Dit is terug te vinden in uw polisvoorwaarden. Wij kunnen u bij uw eerste behandeling hier meer over vertellen. Alle fysiotherapeutische behandelingen voor acute klachten worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie (de hoogte van het budget voor uw vergoeding wordt bepaald door het type pakket dat u afgesloten heeft bij uw zorgverzekeraar), worden deze behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer er sprake is van geen of onvoldoende dekking voor fysiotherapie/manuele therapie in uw zorgverzekeringspakket, ontvangt u een nota van ons. Ook ontvangt u een nota van ons als u uw afspraak niet nagekomen bent of die korter dan 24u van te voren is afgezegd (zie verder tarieven).

Vergoeding vanuit de basis verzekering

In bepaalde gevallen worden behandelingen wel vergoed vanuit basisverzekering.

  • Kinderen tot 18 jaar worden in principe de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed, voor eventuele verdere behandelingen is een aanvullende verzekering noodzakelijk.
  • Wanneer u een operatie heeft gehad, komt u in aanmerking voor een langdurige machtiging fysiotherapie. De eerste behandeling moet binnen 3 maanden na de operatiedatum zijn. De eerste 20 behandelingen moeten betaald worden uit uw aanvullende verzekering. (wanneer uw aanvullende verzekering deze 20 behandelingen niet volledig dekt, moet u deze zelf betalen). Na de 20e behandeling worden de behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering.
  • Bij bepaalde chronische aandoeningen. De eerste 20 behandelingen moeten betaald worden uit uw aanvullende verzekering. (wanneer uw aanvullende verzekering deze 20 behandelingen niet volledig dekt, moet u deze zelf betalen). Na de 20e behandeling worden de behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering.

Wij hanteren de volgende tarieven:

Fysiotherapie € 38

Fysiotherapie aan huis € 54

Manuele Therapie € 48

Manuele Therapie aan huis € 64

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 64
(consult)

Lange zitting bij bepaalde, € 54
gespecificeerde aandoeningen

Screening, intake en onderzoek € 50

Intake, onderzoek na verwijzing € 50

Eenvoudige korte rapporten € 38

Meer gecompliceerde rapportage€ 64

Niet nagekomen afspraak 100%

Te laat afgezegde afspraak (*)100%

Bij 1e aanmaning administratiekosten € 0,00

Bij 2e aanmaning administratiekosten € 3,95
(na 60 dagen)

Bij 3e aanmaning administratiekosten € 6,95
(na 90 dagen)

*Let op: Afspraak afzeggen minimaal 24 uur van tevoren; persoonlijk, telefonisch, per mail of via het antwoordapparaat. Behandelingen die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd brengen wij in rekening.

Logo-Fysio-Berghem-Fysio-Roode

Fysio ROODE

Burgemeester van Erpstraat 4
5351 AW Berghem

0412 – 657956
info@fysioroode.nl

Openingstijden:

Maandag – Donderdag
08:00 – 21:00 uur

Vrijdag
08:00 – 18:00 uur

Zaterdag – Zondag
Gesloten

qualizorg Fysio Roode Berghem